Livet i vården idag - en skrivarworkshop i Michael Balints anda

SLS sektion för Medicinsk Psykologi och Svensk Förening för Medicinsk Psykologi (SFMP) i samarbete med SLS Kandidat- och Underläkarförening (KUF) inbjuder delföreningarnas medlemmar till Livet i vården idag- en skrivarworkshop i Michael Balints anda.

Vår vardag kan lätt bli full av stress och frustration. Klinisk erfarenhet och det egna skrivandet – vad betyder de för den professionella och personliga utvecklingen, och vad är det som ger oss kraft och lust?

Den kliniska praktiken innehåller möten och erfarenheter som är komplexa bl a för att de engagerar och berör många skikt inom både det professionella och det privata. Seminariet utgår från det ömsesidigt befruktande i att både kunna formulera sina egna erfarenheter för att kunna ta till sig andras och att lyssna på andras erfarenheter för att tydligare kunna känna igen och formulera sina egna.

Sex författare som vann pris i 2022 års Skrivartävlingar kommer att presentera utdrag ur de egna texterna. Arbetsformen denna eftermiddag är inspirerad av hur kliniska fall diskuteras enligt Balintgrupp-metoden. Efter presentationen följer en diskussion inom författarkretsen ledd av gruppdiskussionsledare. Sedan öppnas diskussionen också för den yttre kretsen av åhörare för tankar och synpunkter. Möjlighet till avslutande kommentar för den presenterande författaren avslutar varje session.

Läs mer om de sex författarna

Deras bidrag och övriga prisvinnande texter - en för läkarstudenter t.o.m. AT-läkare, och en allmän för alla yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården – finns att läsa på hemsidan för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi www.sfmp.se eller www.balint.se.

Diskussionsledare och moderatorer: Pia Dellson, Sonja Holmquist och Henry Jablonski, samt litteraturvetaren Katarina Bernhardsson

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klubbrummet 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid: Fredagen den 10 mars 2023, kl. 13:00-16:30
Anmälan: Namn, yrke och föreningstillhörighet till info@sfmp.se senast den 5 mars 2023.

Platsantalet för åhörare är begränsat, din anmälan kommer därför att återbekräftas.

Varmt välkommen!
Styrelsen för sektionen för Medicinsk Psykologi och Skrivarjuryn