Vad är KUF?

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening (KUF) är föreningen för dig som studerar till läkare fram till och med AT. Vi arbetar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare.

LOKAL & NATIONELL NÄRVARO

Vi finns på de orter där styrelsemedlemmar finns representerade och verkar även på nationell nivå. 

LÄRANDE OCH FÖRDJUPNING

KUF anordnar webinars, workshops, seminarier, masterclasses och producerar podcasts där vi fördjupar oss i ämnen som global hälsa, medicinsk vetenskap, utbildning, etik, eHälsa, prevention och medicinsk kvalitet.

SAMHÄLLS- OCH UTBILDNINGSBEVAKNING

KUF arrangerar paneldebatter, svarar på remisser och skriver debattartiklar för att göra din röst hörd!

PRISER, STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER

KUF delar årligen ut pris till medlemmar som utmärkt sig inom forskning, som vågat ge sig ut i samhällsdebatten och som visat på stark moralisk kompass.

BLI MEDLEM

Bli medlem för 60 kr/år!

Som medlem är du med och utvecklar, påverkar och stödjer KUFs verksamhet. Ett medlemskap kostar 60 kr/år för student och 400 kr/år för läkare innan legitimation.

Fem anledningar att bli medlem i KUF

Som medlem är du med och utvecklar, påverkar och stödjer KUFs och Svenska Läkaresällskapets verksamhet.