Bli medlem!

Som medlem är du med och utvecklar, påverkar och stödjer KUFs och Svenska Läkaresällskapets verksamhet.

Medlemsförmåner

Som medlem får du bland annat:

  • Söka bidrag ur våra forskningsfonder och stipendier
  • Reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program
  • Reducerad hyra när du bokar lokaler på SLS
  • Ansöka om Kandidat- och Underläkarföreningens vetenskapliga Asklepiospris, debattpriset Röst och etikpriset Columna
  • Tillgång till SLS alla aktiviteter 

Ett medlemskap i Kandidat- och Underläkarföreningen kostar 60 kr/år för dig som är student och 400 kr/år för dig som är läkare innan legitimation.