Bli medlem!

Som medlem är du med och utvecklar, påverkar och stödjer KUFs och Svenska Läkaresällskapets verksamhet.

Medlemsförmåner

Som medlem får du bland annat:

  • Söka bidrag ur våra forskningsfonder och stipendier
  • Reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program
  • Reducerad hyra när du bokar lokaler på SLS
  • Ansöka om Kandidat- och Underläkarföreningens Asklepiospris
  • Tillgång till SLS alla aktiviteter 

Ett medlemskap i Kandidat- och Underläkarföreningen kostar 50 kr per år för dig som är student och 350 kr per år för dig som är läkare innan legitimation.