Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening

Vi arbetar för att främja personlig och professionell utveckling hos yngre läkare och läkarstudenter.

Aktuellt

Kalender

The Swedish Global Health Podcast

Under 2021 nylanserades The Swedish Global Health Podcast.

Priser & stöd

Vi stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att dela ut Asklepiospriset samt belönar engagemang för en bättre hälso- och sjukvård genom Etikpriset Columna och Debattpriset Röst.

Om KUF

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening (SLS KUF) arbetar för att främja den personliga och professionella utvecklingen hos läkarstudenter och yngre läkare.

Bli medlem för 50 kr/år!

Som medlem är du med och utvecklar, påverkar och stödjer KUFs verksamhet. Ett medlemskap kostar 50 kr/år för student och 350 kr/år för läkare innan legitimation.