Kloka Kliniska Val – för en förbättrad hälsa och sjukvård

Kloka Kliniska Val handlar om att tillsammans med patienten lista åtgärder i vården med avsaknad av patientnytta för ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Nytt uppdrag: Socialstyrelsen ska fasa ut lågvärdevård

Glädjande nyheter för SLS arbete med Kloka Kliniska Val när regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utmönstringen av lågvärdevård i regionerna.

Kloka Kliniska Val

Minst 20 % av resurserna avsatta för sjukvård beräknas gå till spillo. Det sker genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna, så kallad lågvärdevård.

Forskning

Både i Sverige och internationellt pågår forskning om utmönstring (även kallat deimplementering eller utfasning) av lågvärdevård och andra frågor som är relaterade till Kloka Kliniska Val.

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Information till dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

För dig som är patient

Information till dig som är patient.

Rekommendationer

Ta del av rekommendationer angående behandlingar och undersökningar som bör avstås.