Kloka Kliniska Val – för en förbättrad hälsa och sjukvård

Kloka Kliniska Val handlar om att tillsammans med patienten lista åtgärder i vården med avsaknad av patientnytta för ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Kloka Kliniska Val

Minst 20 % av resurserna avsatta för sjukvård beräknas gå till spillo. Det sker genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna, så kallad lågvärdevård.

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Information till dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

För dig som är patient

Information till dig som är patient.

Rekommendationer

Ta del av rekommendationer angående behandlingar och undersökningar som bör avstås.