Kloka Kliniska Val – för en förbättrad hälsa och sjukvård

Kloka Kliniska Val handlar om att tillsammans med patienten lista åtgärder i vården med avsaknad av patientnytta för ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Kloka Kliniska Val

Minst 20 % av resurserna avsatta för sjukvård beräknas gå till spillo. Det sker genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna, så kallad lågvärdevård.

  • Webbseminarium

    Läkartidningen arrangerar webbseminarium med SLS arbetsgrupp Kloka Kliniska Val.

    Zoom
  • Vårdarenan: Kloka Kliniska Val

    SLS medverkar under mötesplatsen Vårdarenan den 16 april kl. 12.40-13.10.

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Information till dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

För dig som är patient

Information till dig som är patient.

Rekommendationer

Ta del av rekommendationer angående behandlingar och undersökningar som bör avstås.