Kommittén för Säker vård

Kommittén för säker vård driver och arbetar övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Tillsammans med sektionerna vill kommittén arbeta med olika aktiviteter som kan höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer.

Ordförande Hans Rutberg, 
tidigare adj professor, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
hans.rutberg@telia.com 

Övriga ledamöter:
Rita Fernholm, Boo Vårdcentral
Charlotta Grunewald, Karolinska universitetssjukhuset
Pelle Gustafson, LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Karin Pukk Härenstam, Karolinska universitetssjukhuset
Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms psykiatri
Urban Nylén, Socialstyrelsen
Anders von Heijne, Danderyds sjukhus