Kommittén för Säker vård

Kommittén för säker vård driver och arbetar övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården.

Tillsammans med sektionerna vill kommittén arbeta med olika aktiviteter som kan höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer.

Ordförande Charlotte Millde Luthander, 
överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge med särskilt uppdrag som patientsäkerhetssamordnare, Stockholm charlotte.millde-luthander@regionstockholm.se

Övriga ledamöter:
Rita Fernholm, Boo Vårdcentral
Charlotta Grunewald, Karolinska universitetssjukhuset
Pelle Gustafson, LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Karin Pukk Härenstam, Karolinska universitetssjukhuset
Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms psykiatri
Urban Nylén, Socialstyrelsen
Anders von Heijne, Danderyds sjukhus