SLS Preventionsdagar

Kommittén för Prevention och Folkhälsa anordnar tillsammans med Levnadsvaneprojektet. den årliga Preventionsdagen - State of the art


SLS Preventionsdag 2023

Prevention och hälsofrämjande arbete i praktiken - för jämlik vård och hälsa


SLS Preventionsdag 2022

Vaccination, cancerscreening och migration (Inställd)


SLS Preventionsdag 2021 

Effekter på folkhälsan av Covid-19 pandemin - utmaningar och möjligheter


 SLS Preventionsdag 2020 

Matvanor ska det vara så svårt?


SLS Preventionsdag 2019

Fokus på levnadsvanor – en nyckel till jämlik hälsa


SLS Preventionsdag 2018

Hälsofrämjande arbete för äldre 


SLS Preventionsdag 2017

Alkoholen och riskpanoramat (2016-11-30)


SLS Preventionsdag 2016

Prevention, övervikt och fetma


SLS Levnadsvanedag 2014

Från vision till verkstad


SLS Levnadsvanedag 2013

Levnadsvanor - Vad nytt under solen


SLS Levnadsvanedag 2012

Levnadsvanor och läkarrollen