Syfte & Mål

Kommittén för prevention och folkhälsa

Syfte
Kommittén för prevention och folkhälsa ska bidra till att SLS mål kring levnadsvanor, kroniska sjukdomar och folkhälsa nås:
 
1. Verksamhetsområde

Prevention och folkhälsa

2. Mål

Stöd för hälsosamma levnadsvanor, prevention av kroniska sjukdomar och för förbättrad folkhälsa är integrerat i hälso- och sjukvårdens arbete och att det är en naturlig och viktig del av läkares arbete där det är relevant.
-    Övergripande ansvar för Levnadsvaneprojektet
-    Ansvara för övriga projekt som inordnas under kommittén

3. Aktiviteter mål

Kommittén verkar för målet genom bland annat följande aktiviteter:

-    Arbeta/ samverka med Levnadsvaneprojektet (under förutsättning att projektet beviljas medel för 2020)
-    Arbeta/ samverka med andra projekt som inordnas under kommittén.
-    Bevaka möjligheter till att söka externa medel för aktiviteter rörande prevention och folkhälsa.
-    Samarbeta/utbyta erfarenheter med politiker och beslutsfattare i frågor som rör prevention och folkhälsa.
•    Samarbeta med NPO Levnadsvanor
•    Fortsätta samarbetet mellan Riksdagens Friskvårdsnätverk och SLS Hälsans Parlament
•    Approchera Socialdepartementet

-    Att vara delaktiga i arbetet med SLS remissvar i frågor som kommittén hanterar.
-    Planera och anordna den årliga Preventionsdagen tillsammans med Levnadsvaneprojektet
-    Delta på Framtidens Specialistläkare tillsammans med Levnadsvaneprojektet
-    Arrangera ett halvdagsseminarium tillsammans med CIF - Fysisk aktivitet för barn och ungdomar - idrott ger hälsa del II
-    Delta i debatten/ skriva debattartiklar inom aktuella frågor rörande prevention och folkhälsa.
•    Att ansvara för en årlig seminariedag, ”Preventionsdagen – State of the art”.