Riktade Hälsosamtal

Svenska Läkaresällskapet och nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjöd in samtliga regioner/landsting till ett seminarium där evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyfts fram utifrån de förslag som framkommer i Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47, s 201, 246-247)

Målgrupp
Seminariet fokuserade på hälsosamtalens betydelse för primärprevention av hjärtkärlsjukdom.
Effekter, medicinsk evidens och aktuell utveckling vad gäller genomförande presenterades.
Dagen riktade sig till specialister i allmänmedicin med intresse för prevention, samt till politiker och beslutsfattare.

I programmet nedan hittar ni respektive föreläsning/dialog som film och PPT- bilder i pdf-format


Program från dagen

10.00 Inledning
Anna Kiessling och Margareta Kristenson

10.10 Den nationella kommissionen för jämlik hälsa,
med förslaget om målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
pdf Margareta Kristenson

11.00 Bakgrund, framväxt av riktade hälsosamtal
Västerbottens hälsoundersökningar, erfarenheter och resultat
pdf  Margareta Norberg

11.50 Hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan
Erfarenheter och resultat från Region Jönköpings län.
 pdf  Hans Lingfors

13.15 Cochranes rapport om hälsokontroller- det ger ingen effekt att bara undersöka. Om skillnaderna mellan hälsokontroll och hälsosamtal?
pdf  Margareta Norberg

13.30 Läkarens roll inom konceptet Riktade hälsosamtal
Dialog; Hans Lingfors och Margareta Norberg

14.00 Erfarenheter från Västmanlandsstudien
pdf  Mats Hellstrand

Hur kan man digitalisera arbetsprocessen för hälsosamtal?
 pdf  Rebecca Jensen

14.50 Frågor och tankar för nu och för framtiden. Nästa steg?
Åsa Wetterqvist, SLS, HFS och dagens medverkande
15.30 Tack och avslut

Mer info om riktade hälsosamtal
http://www.hfsnatverket.se/sv/riktadehalsosamtal

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.