Utbildningsaktiviteter och informationsspridning

Under Almedalsveckan 2016 arrangerades bl.a. ett seminarium. En panel diskuterade och problematiserade kring frågeställningarna; Kan levnadsvanearbete vara en framgångsfaktor för att minska ojämlikhet i hälsa? Behövs satsningar i socioekonomiskt utsatta grupper?

Under hösten 2016 anordnade projektet en workshop kring SK-kurser i levnadsvanearbete. Inbjudna var landets studierektorer för ST-utbildningar. SLS Levnadsvaneprojekt har efter denna aktivitet tagit fram ett underlag till innehåll och utformning av en kurs för delmål b2 enligt SoS målbeskrivning 2015.

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt har uppmärksammat
behovet av att utveckla nya kurser för att täcka kunskapskraven i de nya specialistmålbeskrivningarnas mål b2.
Vi vill, för att underlätta den processen, lyfta fram ett underlag till innehåll 
och utformning av en sådan kurs.

Förslaget har granskats och godkänts av SLS kommitté för prevention.

Levnadsvaneprojektet har även beaktat erfarenheter från den workshop
där landets studierektorer var inbjudna till och som 
hölls på SLS i oktober 2016, och från den nationella SK-kurs i prevention, levnadsvanor och folkhälsa som funnits sedan 2009.

Vid frågor vänligen kontakta Lilian Lindberg; lilian.lindberg(at)sls.se
för att komma i kontakt med delprojektledare Åsa Wetterqvist.

 

Se kursförslaget här>>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.