Rapport 2016

Uppdrag Levnadsvaneprojektet

På uppdrag av Socialstyrelsen har SLS under åren 2011 till 2014 drivit Levnadsvaneprojektet med det övergripande syftet att stödja införandet av de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i vården. Projektet var framgångsrikt och en god grund för prevention lades inom flera engagerade sektioner inom SLS. Projektets långsiktiga mål är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant. Inom ramen för satsningen på förebyggande och tidig behandling av kroniska sjukdomar erhöll SLS statsanslag för en fortsatt implementering under 2015 och 2016.

Under 2016 har Levnadsvaneprojektet drivits i följande delprojekt:

Inom satsningen Sjukdomsförebyggande metoder:

Inom satsningen Bättre vård vid kroniska sjukdomar:

Projektgrupp under 2016:

Anna Kiessling, projektledare
Ann-Marie Calander
Yvonne Lowert
Roger Olsson
Jill Taube
Åsa Wetterqvist
Eva Zeisig
Lilian Lindberg, projektkoordinator

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.