Lista över utbildare

Implementering SoS Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Svenska Läkaresällskapet SLS

Sven Andreasson, Socialmed/beroendemed, Riddargatan 1, Stockholm, sven.andreasson@sll.se
Ämne: Beroende och riskbruk   

Åke Andrén Sandberg, Kirurgi, Karolinska univsjh/Huddinge, Stockholm, ake.andren-sandberg@karolinska.se
Ämne: Kirurgi/Alkohol

Göran Böethius, docent, ordf Tobakfakta, Åsa, boethius@tobaksfakta.se
Ämne: Tobaksförebyggande strategier

Fiffi Boman, Elevhälsan Helsingborgs stad, Helsingborg, fiffi.boman@med.lu.se. Ämne: Motiverande samtal - MI    

Lena Bordeianu, Specialistläkare Allmänmedicin, Tegs HC, Umeå, lena.bordeianu@me.com.
Ämne: Matvanor, Alkohol, Tobak, Fysisk aktivitet och Motiverande samtal.

Astri Brandell Eklund, Allmänmedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, astri.brandell-eklund@sll.se  
Ämne: Motiverande samtal - MI

Annika Brinkberg Lapidus, Gastroenterologi, Södertälje Sjukhus, Stockholm, annika@mindmed.se
   
Mats Börjesson, Fysisk akt o idrottsmedicin, GIH, Göteborg, mats.borjesson@gih.se
Ämne: Fysisk aktivitet FaR   

Ann-Marie Calander, Reumatologi, Sahlgrenska, Göteborg, 
ann-marie.calander@vgregion.se.    
Ämne:Levnadsvanornas roll inom reumatologin

Ingemar Engström, Barnpsykiatri, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, ingemar.engstrom@orebroll.se
Ämne: Etik   

Peter Friberg, Klinisk fysiologi, SU/Sahlgrenska, Göteborg, peter.friberg@mednet.gu.se
Ämne: SLS ordförande   

Hans Gilljam, Stockholm, hans.gilljam@ki.se
Ämne: Rökning   

Per Haglind, Leg läkare och docent, tidigare stadsläkare i Göteborg, Göteborg, 031-183177@comhem.se
Ämne: Tobak   

Kristina Hambraeus, Kardiologi, Lasarettet, Falun, kristina.hambraeus@ltdalarna.se
Ämne: Sekundär prevention   

Mai-Lis Hellenius, Allmänmedicin, Karolinska institutet, Stockholm, mai-lis.hellenius@ki.se
Ämne: Livsstilsintervention   

Mats Hogmark, Allmänmedicin, distriktsläkare, Norslunds vårdcentral, Falun, mats.hogmark@ltdalarna.se
Ämne: Motiverande samtal - MI, tobak, fysisk aktivitet   

Kerstin Holmberg, Allmänmedicin, kerstin.m.holmberg@vgregion.se
Ämne: Riskbruk   

Karin Hyland, Psykiater, Stockholm, karin.hyland@sll.se
Ämne: Beroende    

David Iggman, blivande allmänläkare, doktorand vid Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet  david.iggman@ltdalarna.se
Ämne: Kostråd och fetter

Ragnhild Ivarsson Walther, Företagshälsovård, Finspång, ragnhild.walther@telia.se
Ämne: Beroende och missbruk, specialområde alkohol, motiverande samtal - MI    

Lars Jerdén, Allmänmedicin Projektledare SLS, Jakobsgårdarnas VC , Borlänge, lars.jerden@ltdalarna.se
Ämne: De nationella riktlinjerna; läkares samtal om levnadsvanor   

Fredrik Johansson, Psykiater, fredrik.c.johansson@sll.se
Ämne: Beroende och riskbruk   

Elin Khokhar, distriktsläkare, Folkhälsocentrum, Östersund, elin.khokhar@jll.se
Ämne: riktlinjerna, Fys A, tobak, alkohol och MI.

Anna Kiessling, Kardiologi, Danderyds sjukhus, Stockholm, anna.kiessling@ki.se   Ämne: Implementering av riktlinjer, Hjärtkärlprevention och levnadsvanor

Yvonne Lowert, Psykiater, doktorand, överläkare på Psykosenheten, Nyköping, yvonne@lowert.se
Ämne: Levnadsvanor, hälsosamtal samt somatisk ohälsa inkl. metabola riskfaktorer hos svårt psykiskt sjuka
    
Hans Lingfors, Allmänmedicin, Habo vårdcentral/Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping, hans.lingfors@rjl.se.
Ämne: Livsstilsintervention, matvanor, fysisk aktivitet, FaR

Richard Löfvenberg, Ortopedi, Norrlands univsjh, Umeå, richard.lofvenberg@vll.se
Ämne: Rökstopp inför op   

Peter M Nilsson, professor/överläkare, Klinisk Forskningsenhet, Internmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, peter.nilsson@med.lu.se.
Ämne: Kardiovaskulär prevention och hypertoni

Iréne Nilsson Carlsson, Projektledare, Socialstyrelsen, Stockholm, irene.nilsson.carlsson@socialstyrelsen.se
Ämne: Nationella riktlinjerna   

Roger Olsson, Ortopedi, Östersunds sjukhus, Östersund, roger.olsson@jll.se.    
Ämne: Rökstopp vid kirurgi, Övervikt/Obesitas som riskfaktor vid kirurgi

Stephan Rössner, Professor , Emeritus, Stockholm, stephan@rossner.se
Ämne: Matvanor och övervikt   

Tönu Saartok, Ortopedi, Lasarettet, Visby, tonu.saartok@gotland.se
Ämne: Rökstopp inför op   

Jill Taube, Psykiatriker (SPF), Jill.taube@liv.sejill.c.taube@gmail.com
Ämne: Fysisk aktivitet och psykisk hälsa, levnadsvanor och  psykisk hälsa

Lars Weinehall, Allmänmedicin, Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet Umeå, lars.weinehall@epiph.umu.se
Ämne: Riktlinjearbete, prevention   

Åsa Wetterqvist, Allmänmedicin, Expert hälsofrämjande hälso-och sjukvård FHI, åsa.wetterqvist@fhi.se
Ämne: Alkohol,Tobak,Fysisk aktivitet, MI och Implementering

Maria Wolf, Allmänmedicin, maria.wolf@sll.se
Ämne: Riskbruk, fysisk aktivitet   

Sven Wåhlin, Allmänmedicin, sven.wåhlin@sll.se
Ämne: Beroende och riskbruk


Svensk sjuksköterskeförening SSF        

Eva Drevenhorn, Distriktssköterska, Universitetet, Lund, eva.drevenhorn@med.lu.se
Ämne: Rådgivande samtal - MI

Ulla Lennartsson, Tobaksmottagningen, Hälsoenh, Södertälje, ulla.ljung-lennartsson@sll.se
Ämne: Tobak+Erfarenheter från livsstilsmottagning o arbete med utlandsfödda   

Matthias Lidin, Sjuksköterska, Livsstilsmottagningen Hjärtkliniken, Karolinska Universitets Sjukhuset Solna, Stockholm, matthias.lidin@karolinska.se
Ämne: Allmänt om livsstil, Mat, Fysisk aktivitet, Stillasittande och delvis om Stress   

Ylva Lyander, Projektledare SSF, Stockholm, ylva.lyander@swenurse.se     

Elisabet Sundgren, Distriktssköterska/Doktorand, Uppsala Universitet
Institutionen för folhälso och Vårdvetenskap, Avd för Allmänmedicin och Preventivmedicin, elisabet.sundgren@lg.se.
Ämne: Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa och den ojämnlika hälsan

Sölvi Vejby, sjuksköterska, Akademiska Sjukhuset hematologen och HFS (Hälsofrämjande Sjukvård), solvi.vejby@akademiska.se.
Ämne: alkohol, riskbruk och ohälsa samt hälsofrämjande omvårdnad vid cancer

Mona Wahlgren, Folkhälsoutvecklare/Specialistsjuksköterska, Tobakspreventiva mottagn Lasarettet, Visby, mona.wahlgren@gotland.se
Ämne: Tobak

Dietisternas Riksförbund DRF 
       
Karin Kauppi, Leg dietist/Processledare matvanor, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, karin.kauppi@akademiska.se
Ämne: Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i slutenvården, Strukturerat samtal om matvanor, Presentation av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Hälsosamma matvanor.

Ingrid Larsson, Med dr, Klinisk näringsfysiolog SU/Sahlgrenska, Enheten f klinisk nutrition, Göteborg, ingrid.larsson@medfak.gu.se
Ämne: Vetenskapliga underlaget för hälsosam mat, fetma, viktminskning och viktminskningsdieter med fokus på vuxna. Föreläser även om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer om sjukdomsförbyggande metoder med fokus på ohälsosamma matvanor.  

Elisabet Rothenberg, Leg dietist, biträdande professor Högskolan Kristianstad, Ordförande DRF,  elisabet.rothenberg@hkr.se 
Ämne: Geriatrisk nutrition för hälsa och vid sjukdom, hur förutsättningar förändras med stigande ålder avseende energi- och näringsbehov till följd av bland annat förändrad proteinmetabolism (ökad risk för sakropeni och kakexi)

Maria Franzén, Leg dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, maria.franzen@vgregion.se
Ämne: Strukturerat samtal om matvanor, Presentation av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Hälsosamma matvanor, Hälsosamma matvanor kopplat till reumatisk sjukdom 

Christin Anderhov Eriksson, Leg dietist, med mag folkhälsovetenskap, Landstinget i Östergötland (region från 1/1 2015), christin.anderhov.eriksson@lio.se ; tinaanderhov@gmail.com
Ämne: Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, strukturerat samtal om matvanor, presentation av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, hälsosamma matvanor för vuxna och barn, mat vid diabetes.

Cecilia Hellberg, Leg. Dietist, Västerbottens läns landsting, Primärvården
Cecilia.hellberg@vll.se cissi.hellberg@gmail.com 
Ämnen: Hälsosamma matvanor, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Maten i media – speglar de dagens kostråd?

Satu Kettunen, Leg Dietist, Dietistkonsult S Kettunen/Landstinget Gävleborg (region från 1/1 2015) 
skettunen@hotmail.comsatu.kettunen@lg.se
Ämne: Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, strukturerat samtal om matvanor, presentation av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Hälsosamma matvanor.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.