Kraftsamling för bättre levnadsvanor

Den 6 februari anordnade Svenska Läkaresällskapet sitt årliga seminarium om levnadsvanor. Vårdpersonal från hela Sverige samlades för att inspireras av nya forskningsrön och goda exempel.

Svensken lever i snitt 7 år längre nu än för 40 år sedan. Men i takt med längre livslängd ökar också sjukdomar kopplade till vår livsstil. Högt blodtryck
är den riskfaktor som i dag skördar fl est antal dödsfall, tätt följt av rökning.

Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, har svårt att förstå varför det är så tabubelagt att prata med patienterna om levandsvanor:
– Det är okej att prata om naturliga funktioner, avföring, hud, underliv, hjärta och lungor – men svårt att komma in på levnadsvanor.

Lars Jerdén, distriktsläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral i Borlänge,
menar att en utmaning ligger i att nå fram till rätt riskgrupper:
– De vi har lättast att nå när det gäller levnadsvanor, är tyvärr inte alltid de patienter som behöver höra det här mest. Vi har lättast att nå kvinnor. Och även om det 
finns kvinnor som behöver få ändrade levnadsvanor, hör de inte till den viktigaste
målgruppen.

Lars Jerdén efterfrågar tydliga styrdokument där det framgår vilka som utgör målgrupperna för de olika riskfaktorerna.
– Bryter man ner riskfaktorer och ser till befolkningsgrupper, behöver vi arbeta på att nå män från andra länder med budskap om rök-stopp. Däremot är det svenskfödda som är en riskgrupp för hög alkoholkonsumtion. Invandrarkvinnor
är de vi vill nå när det gäller fysisk aktivitet, säger Jerdén.

I samband med operation eller trauma blir levnadsvanorna extra viktiga eftersom
de har stor betydelse för återhämtningen och för att undvika onödiga
komplikationer.
– Tänk vilken drömvärld om kirurgerna kunde operera utan komplikationer.
Så ser det tyvärr inte ut i dag, men med enkla insatser kan vi minska riskerna för en stor del av patienterna, konstaterar Hanne Tönnesen, professor vid Kliniskt
centrum för hälsofrämjande vård samt överläkare vid Beroendecentrum i Malmö.

Det handlar oftast om sunt förnuft: få patienter att sluta röka med hjälp av
intervention och minska rejält på alkoholintaget. Lätt som en plätt, eller? Kanske inte så svårt som vi ibland¨vill få det till. Det fi nns så kallade GSP-program, Gold Standard Program, som är effektiva att hjälpa rökaren att fimpa.

– Det är mer än enbart strukturerad rådgivning. Patienterna gick på en manualbaserad utbildningskurs med fem möten under en sexveckorsperiod med
en utbildad instruktör. De som behöver får även medicin för att mildra sug och ett telefonnummer dit de kan ringa vid behov.

Resultaten från studier av GSP programmen imponerar: 60 procent hade slutat röka efter att de genomfört kursen och 40 procent var fortfarande rökfria efter ett halvår. Och av de patienter som genomgått programmet i samband med operation, var 20–30 procent fortfarande rökfria efter ett år.
– Har vi en medicin som är tio gånger mer effektiv än en annan, så skulle man ju behandla med den, säger Hanne Tönnesen.

Hon lyfter också fram att det finns ett problem som är större än rökning när det gäller operationer.
– Alkohol är ännu värre. Två standardglas vin om dagen ökar risken för
komplikationer, och dricker man så mycket som fem om dagen fyrdubblas
risken för komplikationer vid operation. Rökning fördubblar risken.
GSP-programmet finns även omskrivet för alkoholinterventioner. Och det ger lika bra resultat som vid rökningsstudierna. När man studerade de patienter som inte genomgåt intervention före operation, hade de en hög utveckling av arytmi, svag
pumpfunktion av hjärtat och ett mycket dåligt immunförsvar.

– Vi har den bästa anestesin och kirurgin, men ser man på stressreponsen
hos alkoholpatienten, så påverkar en operation kroppen nästan lika mycket som ett maratonlopp. Adrenalinresponsen ligger på värden som liknar dopningsnivåer, säger Tönnesen.

Idrottsmän optimerar sina kroppar när det gäller både näring och träning inför tävlingar. På samma sätt behöver vården bli bättre på att hjälpa patienterna att optimera sig före en operation.
– Det går inte att behandla patienterna som paket. Det är stora individuella
skillnader när det gäller vikt, ålder, levnadsvanor och näringsintag,
säger Staffan Bark, kirurg från Visby med stort intresse för nutrition.

Brister i näringsintaget är kopplat till både dålig sårläkning och organsvikt.
– Malnutrition är något som även kraftigt överviktiga patienter kan drabbas av. Dessutom är viktminskning under kort tid en stor fara för patienterna. Så det gäller att se hela bilden – vad har till exempel hänt i patientens liv under de senaste tre
månaderna? säger Staffan Bark.

– Sunt förnuft borde få styra lite mer. Det finns stora vinster att ta hem
vad gäller perioperativ nutrition.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.