Arbets- och miljömedicin

Sektionsansvariga

Ragnhild Ivarsson Walther
ragnhild.walther@telia.com

Stig Norberg
stig.norberg@globenhalsan.se

Hemsida

Sektionen för arbets- och miljömedicin

Broschyrer

Läkarhandledning i rökavvänjning inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Broschyr som en liten instruktionsskrift. Den kan laddas ner här elektroniskt eller beställas i pappersformat genom stig.toften@gmail.com


Handledning i Samtal om matvanor; för läkare, företagssköterskor m fl inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Innehåller den senaste vetenskapen om kost och förslag på effektiva arbetssätt. Den kan laddas ner elektroniskt eller beställas som praktisk broschyr genom Stig Norberg.

Samtal om alkohol - Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Kontaktläkare i landstingen

Stockholm

Stig Norberg
Globenhälsan
stig.toften@gmail.com
0731-54 85 85

Västerbotten

Gunilla Dahlgren
AB Previa
gunilla.dahlgren@previa.se
090-71-88-31

Benny Johansson
AB Previa
benny.johansson@previa.se
0910-70 84 83

Västernorrland

Karin Nord
Ådalshälsan Kramfors
karin.nord@adalshalsan.se
0612-842 50

Robert Stålebring
AB Previa
robert.stalebring@previa.se
0660-860 29

Västra Götaland

Mats Berg
Föreläkarföreningen Göteborg
mats.j.berg@vgregion.se

Östergötland

Ragnhild Ivarsson Walther
ragnhild.walther@telia.com
070-750 60 92

Övriga

Vänligen kontakta sektionsansvariga.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.