Broschyrer & Böcker

Informationsfolder Läkares samtal om levnadsvanor

HFS-broschyr "Testa dina levnadsvanor" med våra loggor

Svensk förening för Allmänmedicin har gjort en broschyr om levnadsvanor

Samtal om levnadsvanor gör skillnad vid Gastroenterologiska sjukdomar

Läkarhandledning i rökavvänjning inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Broschyr som en liten instruktionsskrift. Den kan laddas ner här elektroniskt eller beställas i pappersformat genom stig.toften@gmail.com

Handledning i Samtal om matvanor; för läkare, företagssköterskor m fl inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Innehåller den senaste vetenskapen om kost och förslag på effektiva arbetssätt. Den kan laddas ner elektroniskt eller beställas som praktisk broschyr genom Stig Norberg.

Samtal om alkohol - Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

För dig som är beroendemedicinare

Levnadsvaneprojektet inom Svensk Reumatologisk Förening

Tobaksprevention Reumatologi

Ortopedernas häfte "Färre komplikationer med rökfria operationer"

SLS informationsfolder 

Ny broschyr är också på ingång från Reumatologi.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.