Enkät Guldkorn

Använd foldern Guldkorn under flera arbetsdagar, gärna minst fem (5), då du är kliniskt verksam och i enskilda patientmöten där någon form av psykisk ohälsa utgör sökorsak, minst 5 patienter helst 10. Enkäten fylls i efter hela perioden. Ladda ned en loggbok här: Loggbok 

I loggboken noterar du fakta kring varje patient. Är det ett nybesök eller återbesök, diagnos (frivilligt) och vilka levnadsvanor du har diskuterat i med patienten i mötet. Ladda sedan upp loggboken under Ladda upp loggbok (längst ned på denna sida)


Enkäten som du hittar längre ned på denna sida, består av påståenden där du anger på en numrerad skala i hur hög utsträckning du instämmer där 1 betyder instämmer inte alls och 4 betyder instämmer helt samt fritextfält där du kan ge kommentarer, tips mm.


Vid frågor om enkäten, kontakta lilian.lindberg@sls.se

Får vi kontakta dig om något är oklart eller om komplettering

1.  Nytta, användbarhet med foldern Guldkorn

2.  Begriplighet

3.  Layout och design

4.  Användningsområde

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.