Guldkorn - manual

Denna manual har utarbetats för att uppmärksamma viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa, oavsett var kontakten sker.

Målgruppen är framför allt läkare i första hand inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men materialet kan användas av andra yrkeskategorier och inom andra vårdområden.

Ambitionen är inte att ersätta befintliga publikationer eller annat stöd vid implementering; eller att vara en fullständig guide vid råd om exempelvis tobaksstopp eller fysisk aktivitet på recept. (FaR). Här hänvisas till andra källor och dessa finns delvis också under rubriken ”Inventering & mer info”, som återkommer vid de fyra levnadsvanorna i foldern. Foldern har utarbetats inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvane- projekt som på uppdrag av Socialstyrelsen syftar till att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande  metoder.

För beställning av foldrar; vänligen fyll i formuläret nedan.
Foldern kostar 30 kr styck och minsta antal per beställning är 10 stycken exemplar.

Beställning av foldern Guldkorn

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.