Guldkorn - manual

2017 togs skriften ”Guldkorn” fram som ett verktyg, för läkare och annan vårdpersonal, vid kontakter med patienter med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa. I och med att skriften fungerat så väl i arbetet med hälsosamma levnadsvanor föddes idén om att utforma en version riktad till patienter och närstående.

Målgruppen för professionsversionen, Guldkorn, är framför allt läkare i första hand inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men materialet kan användas av andra yrkeskategorier och inom andra vårdområden.

Målgruppen för patientversionen, Guldkorn för alla, är patienter som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Även närstående till patienten är målgrupp för patientversionen.

Ambitionen är inte att ersätta befintliga publikationer eller annat stöd vid implementering; eller att vara en fullständig guide vid råd om exempelvis tobaksstopp eller fysisk aktivitet på recept. (FaR). Här hänvisas till andra källor och dessa finns delvis också under rubriken ”Inventering & mer info”, som återkommer vid de fyra levnadsvanorna i foldern. Manualerna har utarbetats inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt som på uppdrag av Socialstyrelsen syftar till att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande  metoder.

För beställning av foldrar; vänligen fyll i formuläret nedan.
Foldern kostar 30 kr styck och minsta antal per beställning är 10 stycken exemplar.

Beställning av foldern Guldkorn

Version