Tobak

REKOMMENDATION: undvik dagligt tobaksbruk

Definition av riskbruk av tobak enligt riktlinjerna:

  • daglig rökning räknas som riskbruk oavsett mängd

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att omkring en tredjedel av världens befolkning över 15 år, det vill säga uppskattningsvis 1,1 miljarder människor, röker. Tobaksrökningen tros orsaka omkring 6 miljoner människors död varje år, ungefär en person dör var sjätte sekund på grund av tobak. I Europa är rökningen den främsta enskilda dödsorsaken enligt WHO.

Nästan 80% av världens rökare lever i låg-och medelinkomstländer, där bördan av tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall är tyngst. Tobaksanvändare som dör i förtid berövar sina familjer inkomster, ökar kostnaderna för vård och hindrar ekonomisk utveckling.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker dagligen. Åtgärder för att hjälpa patienter att sluta röka är förmodligen vanligt förekommande redan i dag, men Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen ändå innebär en ambitionshöjning och därmed ökade kostnader för hälso- och sjukvården.


Källor:

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.