Riskbruk av alkohol

REKOMMENDATION: Undvik riskbruk av alkohol

Definition av riskbruk av alkohol enligt riktlinjerna:

  • mer än 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor
  • intensivkonsumtion minst en gång per månad med 5 standardglas eller fler vid samma tillfälle för män och 4 eller fler för kvinnor

Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. En hög genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor. Intensivkonsumtion avser en konsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Alkohol är den tredje största riskfaktorn för död och handikapp i Europa. Uppskattningsvis dricker 55 miljoner européer så mycket alkohol att det räknas som ett riskbruk. De senaste tio åren har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen kraftigt ökat till 11 liter ren alkohol per person och år. Européer dricker dubbelt så mycket alkohol som det globala genomsnittet.

Det finns vetenskapliga data som visar att alkohol orsakar 136.000 nya cancerfall om året i EU. Genomsnittseuropéer dricker alkohol på en toxisk nivå som orsakar cancer. I AMPHORA-manifestet som 71 forskare från 14 länder står bakom, uppmanas Europas regeringar att införa en cancervarning på alla alkoholhaltiga drycker.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som har ett riskbruk av alkohol. Inom primärvården ställer rekommendationen om rådgivande samtal främst krav på kunskap och medvetenhet om riskbruk, medan det inom andra delar av vården förmodligen behövs både mer kunskap och ett resurstillskott för att kunna utföra åtgärden.

Källor:

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.