Evidenssamling

2015-01-31 Socialstyrelsen "Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning" 

2015-01-31 Socialstyrelsen "Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Indikatorer och underlag för bedömningar"

2015-01-28 SvD: Operationer fel väg mot fetmaepidemi.  Vi anser att fokus i den viktiga frågan om fetman ska flyttas från individ till samhälle, från operationer av redan drabbade till ett aktivt, brett förebyggande folkhälsoarbete, skriver åtta allmänläkare.   

2014-10-28 Läkartidningen: Dags för »alkoholfri operation« Två standardglas per dag fördubblar risken för postoperativa komplikationer

Ortopediskt Magasin 3/2014: Framtidens ortopedi: Fetma största utmaningen. Fetma är är ett större problem för sjukvården än alkohol och tobak tillsammans! Dessutom ökar den sjukvårdens kostnader mer än rökning, alkohol och fysisk inaktivitet och bidrar till fler levnadsår med nedsatt funktion än rökning och alkohol. (Öppna tidskriften genom att klicka dig fram och gå till sid 8 för att se vad som gått ut till Sveriges alla ortopeder om levnadsvanorarbetet.)  

2014-09-08 Rökstopp minskar operationsrisker. "Våga fråga ", manar gynekologen Katja Stenström-Bohlin som föreläste om risker med rökning, alkohol och fetma inför operationer.

2014-05-19 DN Debatt: ”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer” Förbjud alkoholreklam. Medan positiva effekter av måttligt bruk av alkohol slås upp stort talas det tyst om nya rön om alkoholens skadliga effekter, som är betydligt större. Att alkohol är en av de tyngsta enskilda cancerorsakerna är exempelvis förvånansvärt okänt i Sverige, skriver två medicinforskare.

2014-05-12 It i vården: "Danderyd först ut med strukturerad hjärtjournal. Från och med nu ska hjärtläkare på Danderyds sjukhus föra journal på nytt sätt. Snart kan data skickas direkt ur journalerna till kvalitetsregistren." Äntligen börjar en enhetlig registrering av levnadsvanor i kvalitetsregistren bli verklighet.

2014-04-11  Läkartidningen: Goda effekter av rökförbud på offentliga platser. Det visade sig att rökförbud var kopplat till 10 procent färre sökande på akuten för astma bland barn. Dessutom sjönk antalet fall av för tidig förlossning med i genomsnitt 10 procent efter förbudet.

2014-03-17 DN: Snabbvård ska få missbrukare att söka hjälp. Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte hjälp. Många blir avskräckta från missbruksvården. I ett nytt projekt ska den som har alkoholproblem i stället få hjälp på sin vårdcentral.

2014-03-10 Läkartidningen: Förbättrad psykisk hälsa efter rökstopp.

2014-02-16 Nerikes Allehanda: Socker gör oss feta, sjuka och dumma. Vi ökar på mitten och bukfetman hänger ihop med vår livsstil. För mycket socker, fett och stillasittande gör att vi är på väg att ändra kroppsform. Midjemåttet ökar stadigt. Det säger läkaren Maj-Lis Hellénius, ansvarig för livsstilsmottagningen vid hjärtkliniken på Karolinska sjukhuset. Nerikes Allehanda var på plats på Levnadsvanedagen.

2014-01-11 Dagens Industri: Steg för steg mot en bättre hälsa. Gymkortet kan slänga sig i väggen. I alla fall om du tränar på gym två dagar i veckan och sitter stilla resten av tiden. Då är en promenad varje dag långt mer effektiv och bättre för hälsan.

2013-11-05 Jill Taube hade möte med Anders Printz, regeringens psykiatrisamordnare. Det blev en blogg hos PRIO:

2013-10-16 Livsmedelsverket: Nu blir de nordiska näringsrekommendationerna svenska. Idag antas de nya Nordiska näringsrekommendationerna som de officiella näringsrekommendationerna för Sverige.
– De nya nordiska näringsrekommendationerna bygger på aktuell vetenskaplig grund. Rekommendationerna är grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor, bland annat de svenska kostråden, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord.

2013-10-16 Expressen: 5:2-feber i riksdagen och nya näringsråd 
Anna Bäsén: Hårdbanta två dagar i veckan och svulla loss i fem. Sverige har total 5:2-feber. Kanske har du som jag märkt att annars godmodiga och stabila vänner och kolleger plötsligt blir våldsamt hungersura och hängiga, alternativt är hysteriskt svältspeedade?

 2013-10-16 Dagens Medicin Vetenskap: Kostpåverkan var liknande oavsett sjukdom En ny studie tyder på att råden om vilken kost och livsstil som är mest gynnsam för personer med diabetes inte bör skilja sig från kostråd till befolkningen i allmänhet.

2013-10-15 Landstinget i Östergötland: Fler grupper tränar med fysisk aktivitet på recept. Allt fler träningsgrupper för olika sjukdomsdiagnoser har kommit igång i Östergötland, speciellt i västra länsdelen. På Korpen i Motala tränar många med Fysisk aktivitet på recept (FaR). 

2013-10-12 SvD: Prata om alkohol med sin läkare tjänar alla på
Fler samtal mellan patienter och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor. Det skriver Sven Andreasson, Peter Friberg och Magnus Jägerskog.

2013-10-09 Metro: Rökstopp innan operation i Skåne
Patienter som ska opereras i Region Skåne ska fimpa 6-8 veckor innan operationen. Rökstoppet ska hålla i lika lång tid efter operation enligt nytt beslut från Region Skåne.

2013-10-08 Region Skåne: Region Skåne inför rökstopp inför och efter operationer
Från och med den 1 november uppmanas alla patienter som ska opereras i Region Skåne att sluta röka 6-8 veckor före operation och sedan hålla uppe lika lång tid efter ingreppet.Detta för att undvika allvarliga komplikationer

2013-09-17 Läkartidningen: AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa. De flesta får inte mer än 4 timmars undervisning, visar enkät.

2013-09-06 SLS Aktuellt: Vågar vi prata om alkohol?
En miljon svenskar har ett riskbruk av alkohol. För kvinnor innebär det att man dricker mer än 9 och för män 14 standardglas i veckan.

Mr Smith's Smoking Evolution. En underbar liten film om hur ett 15 år långt försök att få Mr Smith att sluta röka kunde vändas med hjälp av MI!

2013-09-03 Läkartidningen: Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa 
"Fysisk aktivitet används för att förebygga och behandla depression och ångest. En av de mest populära fysiska aktiviteterna bland unga flickor är dans. En åtta månaders dansinterventionsstudie visade förbättringar i självskattad hälsa hos flickor i tonåren med stressrelaterade besvär."

2013-08-20 Tobaksfakta: Psykiskt sjuka blev friskare av rökavvänjning
Rökare som vårdas för en psykisk sjukdom kan sluta röka om hjälp erbjuds och har då också större chans att förbli psykiskt frisk efter vårdtiden.

2013-07-05 Läkartidingen: Fetma ökar risken att föda för tidigt
"Risken att föda för tidigt ökar med tilltagande övervikt och fetma, och risken är högst för extremt för tidig förlossning. Det visar resultaten från en svensk studie presenterad i JAMA."

2013-06-28 Föreläsning: "Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin?" Kliniska riktlinjer - Läkares samtal om levnadsvanor samt att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk störning... och hur vi gjorde i Nyköping.
Yvonne Lowert Arbetar som psykosläkare i Nyköping samt har en deltidstjänst i projektet "Läkares samtal om levnadsvanor" som utgår från socialstyrelsens riktlinjer.
Pia-Marie Abrahamson Arbetar som sjuksköterska på Psykosenheten i Nyköping. Arbetar med levnadsvanor och hälsokontroller på patienter med psykos för att förbättra livskvalitet och även för att förlänga livet för dem.
Yvonne Lowert leder symposiet.

2013-05-21 Västa Götalandsregionen: Ny metod får psykiskt sjuka att öka sin fysiska aktivitet. Att fysisk aktivitet kan vara behandling, helt eller delvis vid depression känns som en etablerad och evidensbaserad sanning. Men svårighet att nå hela vägen fram till patienten kan vara en stor utmaning. Så här gör man i Borås och med fint resultat! >>

AllmänMedicin nr 2 2013: Samtal om levnadsvanor gör skillnad >>

2013-05 SLS-aktuellt "Kraftsamling för bättre levnadsvanor" Om Levnadsvanedagen på SLS 6 februari

2013-05-13 Livsmedelsverket: "Stöd till vården - samtal om matvanor". Denna webbplats är för dig som arbetar inom vården för att fördjupa din kunskap och ge verktyg för dig att arbeta med samtal om hälsosamma matvanor.

2013-05-11 Psykiatribloggen Jill Taube bloggar om Levnadsvanor på turné

2013-04-25  The New England Journal of Medicine: "A Behavioral Weight-Loss Intervention in Persons with Serious Mental Illness" Via Mai-Lis Helenius: "KOLLA in den här jättesnygga studien! Tyvärr möts man fortfarande ibland av en uppgiven och negativ attityd till livsstilsförändring. Fredrik Nyströms föreläsning nyligen på KSLA dagen om "Mat i tiden" var ett konststycke i detta (samt hur man kan tolka resultat på sitt eget sätt...).

Den här studien har en snygg design, är proffsigt genomfört, publicerad i New England Journal of Medicine. Man visar i en RCT att det går att få människor med tunga psykiatriska diagnoser att ändra livsstil. Och, man gör det med evidensbaserade metoder såväl till innehåll (råden om mat och fysisk aktivitet) som genomförande (pedagogiken). Sprid! Värt att läsa även "supplementary material" för detta är ett skolexempel på fin forskning med mycket hög klinisk relevans!"

LSR: "Hälsosamma levnadvanor: Utbildningsmaterial för vårdens professioner" Intervju med Elizabeth Dean från Riksstämman 2012.

2013-04-16 SR: "Hälsan allt bättre men nya utmaningar väntar"

2013-04 Läkarhandledning i rökavvänjning inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Broschyr som en liten instruktionsskrift. Den kan laddas ner här. 

Arbetsterapeuternas information om Levnadsvanor. Se bland annat inspirationsfilmer!

2013-04-10 Karolinska Universitetssjukhuset "Livsstil på recept 2013"

2013-04-05 Läkartidningen "Välfärdssjukdomar slår hårdast mot fattiga länder"

2013-02-22 Läkartidningen "Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande"

2013-02-04 SVT "Alla ska vara rökfria innan operation"

2013-02-04 SVT "Patienter uppmanas att sluta röka"

2013 SFOG Medlemsbladet nr 1 2013: "En rökfri operation - Fumare Necesse Est?"

2013-02-04 P1-morgon "Rökstopp före operationer" Hör Peter Friberg

2013-02-04 DN Debatt ”Rökstopp ska halvera riskerna vid operation”
Kostnadseffektivt. Sveriges kirurger och narkosläkare kräver nu att patienter ska vara rökfria inför operation. Det halverar risken för infektioner, blodpropp och andra komplikationer. Det här är inte en fråga om moralism eller översitteri, det handlar om patientsäkerhet, skriver företrädare för en rad läkarföreningar.

2013-01-22 Läkartidningen "»Tobacco endgame«-strategin en etisk utmaning för läkarkåren"

2013-01-22 Läkartidningen "Svenska riktlinjer för lågriskbruk av alkohol behövs"

2012-12-15 Socialstyrelsen "Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – Jämförelser mellan landsting 2012"

2012-12-12 Socialstyrelsen "Landstingen olika bra på att fråga om levnadsvanor"

2012-12-12 Socialstyrelsen "Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – Jämförelser mellan landsting 2012"


2012-12-10 IdrottsMedicin 4/12 "Rökfria operationer ger ökad patientsäkerhet"

2012-11-21 HFS Inspirationsfilmer om levnadsvanor

2012-11-07 Statens Folkhälsoinstitut "Riskbruk av alkohol hänger ofta ihop med andra ohälsosamma levnadsvanor"

2012-10-11 HFS Patientbroschyr "Testa dina levnadsvanor"

HFS Matwebben 

2012-09-21 Dagens Nyheter "Det är dags att tänka på hjärnan"

2012-09-21 Dagens Nyheter "Dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan"

2012-07-16 Socialstyrelsen "Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor"

2012-07-05 Region Skåne "Hjälp för patienter att bli rökfria"

2012-03-07 Dagens Medicin Oklart om fokus på livsstil lönar sig

2012-02-22 Livsmedelsverket Kostråd

2011-12-02  Dagens Medicin Sjukhusläkare vill inte prata livsstil

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.