SLS om framtidens primärvård

Efter en motion vid SLS fullmäktige 2016 utsåg SLS nämnd 2017 en arbetsgrupp för att utreda frågan om en stärkt primärvård. Arbetsgruppen har nu överlämnat sin rapport "Stärk primärvården!" till SLS nämnd.

–  Vi konstaterar i rapporten att den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning med stora behov av kontinuitet och samordning samt den medicinskt teknologiska utvecklingen ställer krav på nya organisationsformer inom hälso- och sjukvården, säger Lars Borgquist, arbetsgruppens ordförande. Primärvårdens läkare med specialistkompetens i allmänmedicin blir huvudaktörer i samverkan med sjukhusspecialister, andra vårdyrken och kommunala insatser för att möta patienternas behov. Detta kräver förändring och omfördelning av det traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna, och utgör inte något officiellt ställningstagande från SLS. SLS delar dock helt uppfattning om inriktningen att en utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig för att kunna möta de behov som följer av den demografiska utvecklingen och det ökade utbudet av medicinska åtgärder. Allmänmedicinen, som är geografiskt nära, kostnadseffektiv och bidrar till jämlik vård, utgör här den naturliga basen. SLS noterar att de förslag som regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh har lagt ligger i linje med vad organisationen anser.

Arbetsgruppens arbete avslutas i och med överlämnandet av rapporten. SLS nämnd kommer nu att analysera förslagen. Frågor av ”hur-karaktär” återstår, inte minst resursfrågan.


BAKGRUND

SLS fullmäktige 2016 behandlade en motion som yrkade på att SLS förverkligar ambitionen som uttrycktes i SLS tidigare arbetsgrupps rapport En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum, att alla invånare ska erbjudas fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin. SLS nämnd beslutade därför i slutet av 2016 om direktiv till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i mars 2017 och har nu överlämnat sin rapport Stärk primärvården! till SLS nämnd.

Arbetsgruppen har bestått av Lars Borgquist (ordförande, specialist allmänmedicin), Christer Andersson (specialist allmänmedicin), Christina Bergh (specialist obstetrik och gynekologi), Ingmarie Skoglund (specialist allmänmedicin), Erik Wall (specialist akutmedicin, specialist internmedicin) och Hanna Åsberg (specialist allmänmedicin) samt från SLS kansli Per Johansson och Susann Asplund Johansson (sekreterare).

Resursfrågan och den nära vården debatteras i ett av SLS program i Almedalen!

Nära vård – resursöverföringen en knäckfråga!
Onsdagen den 4 juli kl. 14.15-15.15, D-huset, Sal D 22, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Hur ska den friska befolkningens tillfälliga behov av vård och behovet för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Statsmakterna säger nära vård. Men vad är nära vård? Hur ska en önskvärd förflyttning av resurser och kompetenser lyckas?

Medverkande: Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, Ingmarie Skoglund, specialist allmänmedicin, ledamot Svenska Läkaresällskapets nämnd, Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör, Västmanlands sjukhus.
Moderator: Stefan Lindgren, tidgare ordförande Svenska Läkaresällskapet.
Läs mer

Läs mer om SLS projekt för en stärkt primärvård i SLS Akuellt.

Artikel i SLS Aktuellt Nr 2 2017>>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.