Nätverk för doktorander inom global hälsa

Är du doktorand inom området global hälsa knuten till ett svenskt universitet? Gå med i vårt forskningsnätverk!

För att utveckla mer kunskap och kompetens inom global hälsa i Sverige stötta unga forskare i fältet lanserar Svenska Läkaresällskapet ett forskningsnätverk för doktorander i september 2023. Under tio månaders tid kommer vi att träffas virtuellt för att fördjupa vår förståelse för global hälsa och diskutera utmaningar vi står inför i vår forskning.

Forskningsnätverket syftar till att täcka ett brett spektrum av ämnen, såsom etiska dilemman, rättvisa i global hälsoforskning och hur man blir en hållbar forskare. Det ger också en möjlighet att prata igenom visioner och idéer för framtida forskningsbanor, och att lära sig om specifika kontextuella frågor från varandra och från experter på området. Viktigast av allt kommer de specifika ämnena att avgöras för att passa de registrerade deltagarna. Mer information och detaljerade scheman kommer att tillhandahållas i augusti 2023.

Dela gärna med andra som kan vara intresserade!

Registrera dig här

Planerad start i september 2023.
Vid frågor kontakta: lottavelin@me.com


Are you a PhD student in the field of global health affiliated with a Swedish university? Join our research network!

To strengthen Swedish global health capacity and support young researchers, the Swedish Society of Medicine is launching a research network for PhD students in September 2023. During ten months, we will meet virtually to deepen our understanding of global health and discuss challenges we face in our research.

The research network aims to cover a broad range of topic, such as ethical dilemmas, equitability in global health research, and how to become a sustainable researcher.  It also provides an opportunity to talk through visions and ideas for future research trajectories, and to learn about specific contextual issues from each other and from experts in the field. Most importantly the specific topics will be decided to fit the registered participants. More information and detailed scheduled will be provided in in August 2023.

Please feel free to share widely with others who may be interested!

Sign up here