Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa

Idag lämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.

Stor satsning på IT i vård och omsorg krävs för att möta framtidens utmaningar. Stockholmssjukhusens IT-system slogs ut i timmar i tisdags vilket äventyrar patientsäkerheten. Det är bara ett exempel på allvarliga IT-haverier. Idag lämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.

Ladda ner rapporten

De som arbetar inom vård och omsorg tycker att eHälsa har en enorm potential här och nu och för att underlätta arbetet med tanke på de stora utmaningar vi står inför. Men tyvärr är vardagen för exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fylld av ålderdomliga it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen.
Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare. 

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika eHälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat.

I rapporten har vi belyst problem, lösningar och forskning inom området. Vår förhoppning är att den ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för eHälsa
 
Vi övertygade om att eHälsosystemens användbarhet kan öka genom att: 
• förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling, förvaltning och implementering av eHälsa

• tillgodose att kompetens och engagemang inom eHälsa finns på alla nivåer i ledningen

• aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av eHälsa

• initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
 
• standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation

• säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur

• tillsyna eHälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter
 
Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.