Enkätundersökning om hälsoappar

SLS eHälsokommitté har genomfört en enkätundersökning om hälsoappar för att tillvarata önskemål och erfarenheter bland SLS medlemsföreningar och sektioner.

I en webbenkät till styrelserna för Svenska Läkaresällskapets (SLS) medlemsföreningar/sektioner framkom att en del läkare har ordinerat hälsoappar (alla typer) men att hälften av de svarande skulle vilja kunna göra det.

En del läkare har själva varit med att utveckla hälsoappar. Läkarna gav en rad exempel på aktuella hälsoappar men formulerade också många önskemål om appar för monitorering, annan uppföljning, preoperativ bedömning, behandling, levnadsvanor och prevention.

Läkarna ansåg att som bas för att kvalitetsbedöma hälsoappar bör i första hand Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och/eller eHälsomyndigheten vara lämplig med tillgång till medicinska specialister.

Läs enkätrapport: Hälsoappar – Svenska läkaresällskapets medlemsföreningars/sektioners erfarenheter och önskemål. En enkätundersökning (2024)