SLS eHälsodag 2023

Hur blir klinikers arbete mer effektivt med nationellt inflytande och krav på vårdens digitalisering?

Om dagen

Digitaliseringen genomsyrar all vård med stora förväntningar på positiva effekter men är digitaliseringen tillräckligt bra organiserad och kvalitetssäkrad? Vad kan göras med nuvarande regelverk så att patienter och profession får den utlovade nyttan och inte bara en ökad klinisk börda? Regionerna har system som inte kan dela information och staten vill öka sitt inflytande men hur? Vad kan vi lära oss av Storbritannien och Norge?

Ta del av inspelning från dagen 

Nationell styrning av hälsoinformatik och digital infrastruktur - är det bra eller rent av nödvändigt?

Olika digitala vårdsystem bland de 21 regionerna har ansetts som starkt bidragande till att visioner om jämlikhet, minskad administrativ börda och bättre underlag för hälsodata för forskning ännu inte har kunnat uppnåtts. Vilken väg och samverkan krävs för att uppnå detta?

Tobias Alfvén, ordförande SLS
Dr. Mark Bailey, UK
Annemieke Ålenius, E-hälsomyndigheten
Petra Noreback, statssekreterare, Socialdepartementet
Ameli Norling, chef hälso- och sjukvårdssektionen, SKR
Moderator: Göran Petersson

eHälsa - gör det den kliniska bördan lättare? Hur säkerställs kvalitet och patientsäkerhet vid införande av nya digitala arbetssätt?

Nya digitala verktyg erbjuds vården med förhoppningar på nytta, förbättrad medicinsk kvalitet, minskad administration och minskad kostnad. Hur vet man att detta uppfylls? Hur ska kliniker involveras i denna process?

Dr. Mark Bailey, UK
Eirik Nikolai Arnesen, Seksjon for primærhelsetjeneste og e-helse, Norska legeföreningen.
Reidar Källström, RÖ
Moderator: Ragnberth Helleday

Hur och av vem utvärderas digitala interventioner för bästa kliniska nytta?

Professionen upplever ofta att nya digitala verktyg införs utan tillräcklig testning och utvärdering. Hur kan införandet göras smidigare så att det digitala stödet kan komma till sin rätt och på ett säkert sätt?

Susanna Althini, primärvårdsläkare, SLS nämnd
Mikael Hoffmann, NEPI
Björn Eriksson, GD, LV
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas


Program

09.00 - 09.30 Samling kaffe, macka. 

Nationell styrning av hälsoinformatik och digital infrastruktur - är det bra eller rent av nödvändigt?

Olika digitala vårdsystem bland de 21 regionerna har ansetts som starkt bidragande till att visioner om jämlikhet, minskad administrativ börda och bättre underlag för hälsodata för forskning ännu inte har kunnat uppnåtts. Vilken väg och samverkan krävs för att uppnå detta?
Moderator Göran Petersson

 • 09.30-09.45 Inledning Tobias Alfvén, ordförande SLS
 • 09.45-10.15 Past, present and future of Digital Health and Care in England. Dr. Mark Bailey
 • 10.15-10.45 Hur ser den statliga utredaren på nationell gemensam infrastruktur inom hälsodataområdet? Annemieke Ålenius, E-hälsomyndigheten

10:45-11:00 Paus

 • 11.00-11.30 Vad menar regeringen med nationell styrning/inflytande vad gäller digital infrastruktur? Petra Noreback, statssekreterare, Socialdepartementet
 • 11.30-12.00 Hur ska nationellt styrd infrastruktur utformas för att göra nytta för patient och profession? Räcker inte nuvarande organisation och regleringsbrev? Paneldiskussion: Ameli Norling, chef hälso- och sjukvårdssektionen, SKR, Petra Noreback, Annemieke Ålenius, Tobias Alfvén. 

12.00-13.00 Lunch 

eHälsa - gör det den kliniska bördan lättare? Hur säkerställs kvalitet och patientsäkerhet vid införande av nya digitala arbetssätt?

Nya digitala verktyg erbjuds vården med förhoppningar på nytta, förbättrad medicinsk kvalitet, minskad administration och minskad kostnad. Hur vet man att detta uppfylls? Hur ska kliniker involveras i denna process?
Moderator: Ragnberth Helleday

 • 13.00-13.30 Building the Clinical Informatician of the Future, where are we today in England? Mark Bailey, UK
 • 13.30-14.15 Klinikeren som premissgiver for IT som verktøy – status fra Norge. Eirik Nikolai Arnesen, Seksjon for primærhelsetjeneste og e-helse, Norska legeföreningen.
 • 14.15-14.30 Vad har klinikern för nytta av en ”chief medical information officer” (CMIO)? Reidar Källström, RÖ 

14.30-15.00 Kaffe

Hur och av vem utvärderas digitala interventioner för bästa kliniska nytta? 

Professionen upplever ofta att nya digitala verktyg införs utan tillräcklig testning och utvärdering. Hur kan införandet göras smidigare så att det digitala stödet kan komma till sin rätt och på ett säkert sätt?
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas

 • 15.00-15.15 Varför behövs utvärdering? Susanna Althini, primärvårdsläkare, SLS nämnd
 • 15.15-15.30 Utvärdering i primärvården: Exemplet Perhit. Mikael Hoffmann, NEPI
 • 15.30-15.45 Digital intervention - Läkemedelverkets roll. Björn Eriksson, GD, LV
 • 15.45-16.15 Hur säkras nyttan av digitala transformationen av hälso- och sjukvården så att den har hög kvalitet och patientsäkerhet? Paneldiskussion: Eirik Arnesen, Reidar Källström, Susanna Althini,  Björn Eriksson, Mikael Hoffmann 

Sammanfattning, avslutning

16.15-16.30 Göran Petersson


Föreläsare:

 • Alfvén, Tobias – ordförande Svenska Läkaresällskapet, barnläkare Sachska barn- och ungdomssjukhuset, SÖS, professor i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet
 • Althini, Susanna – specialist i allmänmedicin Gotland, ledamot SLS nämnd
 • Arnesen, Eirik Nikolai - Konstituert seksjonssjef, Seksjon for primærhelsetjeneste og e‐helse, Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening, Oslo. Spesialist i samfunnsmedisin (Se  www.legeforeningen.no/ikt)
 • Bailey, Mark - Dr BSc PhD MB BChir MRCP PGDip MFCI Locum Respiratory Consultant, Clinician-who-codes
 • Eriksson, Björn – generaldirektör, Läkemedelsverket. Utredare Digitala vårdgivare i primärvården
 • Hoffmann, Mikael - chef stiftelsen Nepi och ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
 • Källström, Reidar – CMIO Region Östergötland, överläkare urologi
 • Noreback, Petra – statssekreterare socialdepartementet
 • Norling, Ameli –  chef hälso- och sjukvårdssektionen, SKR
 • Ålenius, Annemieke – avdelningschef E-hälsomyndigheten, särskild utredare Infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse  https://www.sou.gov.se/pagaende-utredningar/socialdepartementet/2022/06/s-202210-utredningen-om-infrastruktur-for-halsodata-som-nationellt-intresse/aktiviteter/  

TID: Torsdagen den 12 oktober, kl. 9:30 - 16:30
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans via Zoom.
KONTAKTPERSON: Ragnberth Helleday: ragnberth.helleday@umu.se 
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa tillsammans med Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI), SLS kommitté för läkemedelsfrågor och delegationen för medicinsk kvalitet