SLS eHälsodag 2022

Digitalisering av vården på gott och ont

Om dagen

Digitalisering av vården på gott och ont – en heldag om möjligheter och utmaningar med digital vård och informationsstruktur.

Moderatorer (SLS kommitté för eHälsa):
Veronica Milos Nymberg, docent i allmänmedicin, Lunds universitet
Hanna Fernemark, ST-läkare allmänmedicin och doktorand, Linköping universitet
Mattias Agestam, överläkare psykiatri, Region Stockholm
Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik

Ta del av inspelningar från dagen 

Block 1 
1177 direkt - ny digital tjänst för första linjens vård.

Block 2
Behöver läkare veta något om vårdinformationsstruktur?

Block 3
Varför är vårdinformationssystemen olika och hur kan de underlätta för kliniker?

Block 4
Inblick i grund- och fortbildning kring e-hälsa.

Block 5
Nationella läkemedelslistan - uppdatering av hur arbetet med att göra den patientsäker och tillgänglig löper på


Program

9.30 Kaffe, smörgås

10.00 Ordförande Göran Petersson hälsar välkommen

10.10 1177 direkt - ny digital tjänst för första linjens vård. Hur hänger införande av en ny digital vårdtjänst och forskning ihop? Tio regioner har gått ihop för att, via Inera, upphandla och lansera en ny tjänst för första linjens vård. Vilka utmaningar finns och vad säger evidensen så här långt?
Pär Bjelkmar, fil dr, tjänsteansvarig för FLDV på SKR/Inera
Alexandra Snellman
, fil dr, forskare, CAMTÖ, Örebro
Moderator: Veronica Milos Nymberg

11.00 Kort paus

11.10 Behöver läkare veta något om vårdinformationsstruktur?
Tekniken bakom kulisserna och slutanvändarnas perspektiv. Kulturkrock eller språkresa?
Erik Sundvall, tekn dr, informationsarkitekt, Karolinska sjukhuset
Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och ordförande i SFAM
Moderator: Veronica Milos Nymberg

12.00 Lunch

13.00 Varför är vårdinformationssystemen olika – och hur kan de underlätta för kliniker?
Hemligheter, svårigheter och möjligheter för våra viktigaste men också tidskrävande redskap i vården, från olika regioners perspektiv.
Helen Seeman Lodding, docent, anestesi- och intensivvårdsläkare, VGR
Patrik Georgii-Hemming, docent, klinisk genetiker, CMIO, Karolinska sjukhuset
Ragnberth Helleday, med dr, överläkare, CMIO, Umeå
Göran Karlström, med dr, överläkare, Region Värmland, ledamot i SFMI och Svenska intensivvårdsregistret.
Moderator: Mattias Agestam

14.30 Paus

15.00 Nationella läkemedelslistan-uppdatering av hur arbetet med att göra den patientsäker och tillgänglig löper på
Susanne Bergenbrant Glas, chefsläkare Tiohundra
Mikael Hoffmann, läkare och chef för nätverket NEPI.
Moderator: Hanna Fernemark

15.30 Pågående utbildningar och avslutning
Inblick i grund- och fortbildning kring e-hälsa. Diplomering i klinisk informatik.
Peter Svensson, professor, Lunds universitet, ledamot i gruppen för nationellt curriculum i digital medicin
Evalill Nilsson, universitetslektor, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar
Moderator: Göran Petersson


TID: Fredagen den 14 oktober, kl. 10–16
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans via Zoom. Dagen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand för anmälda.
KONTAKTPERSON: Hanna Fernemark, hanna.fernemark@liu.se
ARRANGÖRER: SLS kommitté för eHälsa tillsammans med SLS kommitté för läkemedelsfrågor, SLS delegation för medicinsk kvalitet och Svensk Förening för medicinsk informatik (SFMI).