SLS eHälsodag 2021

Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling

Om dagen

Digitala vårdmöten har idag blivit ett mantra med stora förhoppningar att effektivisera och höja vårdkvaliteten men också att göra stora ekonomiska vinster. För att det digitala stödet ska komma till sin rätt behövs forskning om vad som fungerar och vad som har evidens. Vad är det digitala stödets effektivitet resp effekt? Idag finns en brist på studier om detta. Vid SLS Inspirationsdag eHälsa demonstreras exempel på forskning om digitalt stöd för diagnos och behandling inom primärvård och sjukhusvård samt rehabilitering med de etiska och rättsliga aspekter som gäller.

Ta del av inspelningar från dagen 

Block 1
Vad är ett digitalt vårdmöte?
Vad säger forskningen om vad som är ett ”bra” digitalt vårdmöte?
Digitala läkarbesök i primärvården.

Block 2
Digital rehabilitering.
Chatt, video, eller moduler? - Psykologisk behandling online.
Digitala vårdmöten ur patientens perspektiv.

Block 3
Etiska och legala aspekter på digitala vårdmöten.
SFMI och om Swedish Collaboration on Digital Care Research.
Summering av dagen. 


Program

13.00–13.15 Inledning – presentation av dagen & Vad är ett digitalt vårdmöte?
Göran Petersson

13.15–13.45 Vad säger forskningen om vad som är ett ”bra” digitalt vårdmöte? Vad passar för olika ärenden och när? Hur kombineras digitalt och fysiskt på bästa sätt? Exempel på upplägg av praktisk utbildning/träning i ”det goda digitala vårdmötet”.
Evalill Nilsson och Eva Arvidsson

13.45–14.00 Digitala läkarbesök i primärvården – en intervjustudie med fokus på arbetsmiljö.
Hanna Fernemark

14.00–14.15 Hälsosam paus

14.15–14.30 Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning; resultat och erfarenheter.
Peter Adolfsson

14.30–14.45 Digital rehabilitering.
Carina Morén
(fysioterapi)

14.45–15.00 Chatt, video, eller moduler? Psykologisk behandling online. Cecilia Dautovic Bergh (psykologi)

15.00–15.15 Digitala vårdmöten ur patientens perspektiv.
Evalill Nilsson

15.15–15.30 Hälsosam paus

15.30–15.50 Etiska och legala aspekter på digitala vårdmöten.
Lotta Wendel

15.50–16.15 Allmän diskussion & frågestund.

16.15–16.30 Summering och avslut.
Göran Petersson

Information om SFMI och om Swedish Collaboration on Digital Care Research (inkl Vitalis-seminarium).
Maria Hägglund

16.30–17.00 Möjlighet till ”eftersnack” online via Zoom
(Via separat länk)

Moderatorer:
13–14 Göran Petersson
14.15–15.15 Maria Hägglund
15.30–16.30 Susanne Bergenbrant Glas

Medverkande:
Peter Adolfsson, 
Sektionsledare diabetes / Barnöverläkare, Kungsbacka barnmottagning, Region Halland och Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs och Örebro Universitet.
Susanne Bergenbrant Glas,
 Chefläkare Norrtälje sjukhus, Tiohundra, ledamot i SLS Kommitté för eHälsa
Cecilia Dautovic Bergh, 
leg psykolog, leg psykoterapeut, universitetslektor vid Institutionen för psykologi på Linnéuniversitetet, och kliniskt verksam på Mendly
Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin Lambohovs vårdcentral, Region Östergötland, och doktorand vid Linköpings universitet.
Maria Hägglund, 
docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, ordförande Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI), och adjungerad ledamot i SLS Kommitté för eHälsa”
Carina Morén, 
Leg sjukgymnast och enhetschef Rehab Tiohundra AB
Evalill Nilsson, 
verksamhetsledare och universitetslektor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, ledamot i SLS Kommitté för eHälsa
Göran Petersson, 
seniorprofessor hälsoinformatik, Inst för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, ordförande SLS kommitté för eHälsa
Lotta Wendel,
 jurist och fil dr i Hälsa och samhälle vid Malmö universitet, samt allmänhetens representant i SLS etikdelegation.
Eva Arvidsson, Specialist i Allmänmedicin, med. dr., forskningsledare, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Region Jönköping. Arbetar också med PrimärvårdsKvalitet, SKR samt knuten till Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet


TID: Den 13 april, kl. 13.00–17.00
FRÅGOR OM ANMÄLAN: SLS kansli program@sls.se
FRÅGOR OM PROGRAM:   Evalill Nilsson evalill.nilsson@lnu.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa