SLS eHälsodagar 2020 - INSTÄLLT

eHälsa – vision, frustration och inspiration

SLS eHälsodagar 2020 ställdes in på grund av pandemin

Det skulle ha blivit två dagar med fortbildning om eHälsa 24-25 mars i Kalmar.


Program

eHälsodagarna 2020 inleds med en utbildningsdag tisdagen den 24 mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om eHälsa onsdagen den 25 mars. På kvällen den 24 mars anordnas en gemensam middag. Möjlighet att delta via videolänk kommer att finnas 25/3 från kl. 10.00 för de som inte har möjlighet att delta på plats.

Utbildningsdagen innehåller en allmän introduktion till ämnet eHälsa följt av specifika moment på både nybörjarnivå och fortsättningsnivå – utformat efter önskemål från SLS medlemmar. Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning med mera.

Inspirationsdagen innehåller framåtblick med olika aspekter på eHälsa med en rad konkreta exempel och uppföljning med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag.


Arrangörer
Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa
eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Medarrangörer
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk kvalitet respektive sektion för medicinsk informatik (SFMI)
Region Kalmar län
eHealth Arena