SLS eHälsodag 2019

Professionens medverkan i digitalt stöd inklusive appar i vården – evidens och etik

Om dagen

Digitaliseringen av vården ökar allt mer med stora förhoppningar men olika perspektiv från patienter, personal, huvudmän och marknad. Frågan är då hur vi bäst tar vara på de digitala interventionerna så att de stöder en god vård. Vid årets eHälsodag/inspirationsdag kommer en rad exempel från SLS egna sektioner att demonstreras och diskuteras ur olika perspektiv. Kan appar införas med professionens medverkan inklusive evidens och med ett etiskt förhållningssätt visavi patienterna?

Ta del av inspelningen 

Se inspelningen


Program

09.00-09.20 Kaffe

09.20-09.35 Välkommen! Göran Petersson, ordf, SLS Kommitté för eHälsa.
Rapport: sektionernas enkätsvar om vårdens digitalisering: möjligheter och problem.

09.35-10.10 Utveckling av eHälsa - regeringens planer för digitalt stöd i vården. Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet.

Moderator: Mattias Agestam
Strukturerad information förutsättning för eHälsa
10.10-10.30 Lexikon för blåscancer underlättar semantisk interoperabilitet.
Anna Rossander, urolog, doktorand, Göteborg

10.30-10.45 CLEOS – Clinical Expert Operative System. Patientens egeninmatning vid bröstsmärta. Helge Brandberg, spec intern med, kardiolog-ST, doktorand, Danderyds sjukhus/KI

10.45-11.00 Paus

eHälsa innanför boxen - ur etiskt, legalt och jämlikhetsperspektiv
11.00-12.00 Informationssäkerhet, ansvarsfrågan, tillgänglighet. Tiit Mathiesen, Mikael Sandlund, Ulrika Sandén , delegationen för medicinsk etik.

12.00-13.00 Lunch

Interaktiva appar: demos, forskning och krav
Moderator: Anne Björk

13.00-13.15 ELSA - medicinering och levnadsvanor vid ledgångsreumatism. Lars Klareskog, reumatologi, KI Stockholm

13.15-13.30 Back in the game - psykologiskt stöd efter korsbandskirurgi. Joanna Kvist, professor, fysioterapi, Linköpings universitet och KI

13.30-13.45 Digital behandling av artros – Joint Academy. Håkan Nero, leg sjukgymnast, Inst för klin vetenskaper, Lunds Universitet

13.45-14.00 Teledermatoskopi. Johan Dahlén Gyllencreutz, hud, Skövde

14.00-14.15 Genia vid Cystisk fibros. Chrisitine Hansen, barnallergologen, Skånes Universitetssjukhus

14.15-14.50 Kaffe med demos av appar

14.50-15.05 Fotopletysmografi - en biosignal som ger nya möjligheter med smartphones och bärbar teknik. Henrik Hellqvist, specialist i internmedicin, ST-läkare i kardiologi, Danderyds Sjukhus

15.05-15.20 eHälsodagboken. Jacqueline Mudra, specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, LAH, Linköping

Ordnat införande av appar
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas

15.20-16.20 Vad gäller? Nytta? Risker? Kostnader? Mats Artursson, Läkemedelsverket, Uppsala, och ordförande i Swedish Standards Institutes grupp för hälsoappar, Karina Tellinger, SKL, Tiit Mathiesen o/el Mikael Sandlund, delegationen för medicinsk etik.

16.20-16.25 Avslutning

Program


Mer information lilian.lindberg@sls.se

Arrangörer: SLS kommitté för eHälsa och delegationerna för medicinsk etik respektive medicinsk kvalitet

Tid & plats: onsdagen den 20 mars 2019 kl. 9.00-16.30 i Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm