Om etik

Delegationen för Medicinsk etik bildades 1970 för att främja intresset för etiska frågor inom medicinen. Delegationen består av ordförande och tio ledamöter, tre av dessa representerar allmänheten (en jurist, en journalist och en vårdforskare). Delegationen arbetar för att lyfta de etiska frågorna och bredda perspektiven.

Utvecklingen av nya teknologier och den ökade ekonomiseringen av hälso- och sjukvården, väcker en rad etiska frågor. Den moderna medicinen har blivit och kommer än mer att bli impregnerad av etiska frågeställningar.

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.