Vård efter behov


Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.
2021-10-08

Läs mer


Privata sjukvårdsförsäkringar och vård efter behov

Läs mer