Tolkrestriktioner i vården


Förslag i Tidöavtal möter kritik

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommentar i Dagens Nyheter förslaget i Tidöavtalet om att begränsa tillgång till offentligt finansierade tolkar.
2022-11-27

Läs mer


Kritiska läkarröster om tolkrestriktioner

Tolkrestriktioner kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter. Förutom lidandet det skapar hos dem som inte känner sig hörda.
2022-11-21

Läs mer


Förslag i Tidöavtal möter kritik

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommentar i Dagens Nyheter förslaget i Tidöavtalet om att begränsa tillgång till offentligt finansierade tolkar.
2022-10-27

Läs mer