Rätt till vård på lika villkor

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas 2023

Ett gemensamt ställningstagande från vårdprofessionerna.
2023-03

Läs mer


”Papperslösa har rätt till transplantation"

2020-11-22

Läs mer


Ge utsatta EU-medborgare rätt till likvärdig vård

Upprop vård för alla
2020-09-16

Läs mer


Rätt till vård på lika villkor

Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom Rätt till vård–Initiativets reviderade ställningstagande med utgångspunkt i att läkares professionella uppgift ska styras av patientens behov av vård och behandling, inte av sådant som patientens rättsliga status, hemort, nationalitet, hudfärg, kön eller religion.
2017-06-28

Läs mer


Vård till papperslösa flyktingar – vårdprofessionernas syn på
begreppet vård som inte kan anstå

Presskonferens på Svenska Läkaresällskapet
2013-11-25

Läs mer