"Viktigt att prioriteringar i vården görs öppet och transparent"

Mikael Sandlund, ordförande SLS delegation för medicinsk etik och Ingemar Engström, tidigare ordförande skriver debattreplik i DN.

2020-03-30  Replik Dagens Nyheter
Den första, och därmed viktigaste, principen benämns människovärdesprincipen. Den är egentligen inte en prioriteringsprincip utan slår istället fast vad som inte får utgöra grund för prioriteringar. Den säger att vård ska ges till alla människor oberoende av kön, ålder, yrke, social ställning eller funktionsförmåga.

Läs mer