Svåra etiska problem kring vaccinationsintyg

Internationellt och nationellt pågår en diskussion om de etiska frågor som vaccinationsintyg väcker.

I en debattartikel i SVD skriver Smer att de i grunden är positiva till att införa vaccinationsintyg. Dock väcker ett införande flera praktiska, medicinska, juridiska och etiska frågor. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Smer är en av författarna till artikeln.

”Svåra etiska problem kring vaccinations­intyg”
Svenska Dagbladet 2021-02-28