Prioriteringsriktlinjer väcker frågetecken

De nationella dokument som ska ge vården stöd att prioritera om antalet intensivvårdsplatser inte räcker till väcker både uppskattning och frågor bland läkare. Mikael Sandlund kommenterar i Dagens Medicin.

Mikael Sandlund, psykiater vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, är också positiv till att Socialstyrelsen agerade snabbt och lyssnade på vårdens behov. Men han ifrågasätter också vissa av formuleringarna.

– Jag tycker att det blir en kullerbytta när man skriver att hänsyn inte ska tas till om en patient har en funktionsnedsättning, vilket är grundläggande och helt förenligt med prioriteringsplattformen. Men samtidigt skriver man att med längre förväntad återstående livslängd ska ges högre prioritet, säger Mikael Sandlund.

Han menar att eftersom flera funktionsnedsättningar, som till exempel Downs syndrom, innebär en förväntad kortare medelöverlevnad, kan den som ska tolka riktlinjerna hamna i en knivig sits.

– Kan det innebära att en patient med en funktionsnedsättning med en svår covid-19-infektion, kommer att ges lägre prioritet jämfört med en lika svårt sjuk covid-19-drabbad patient utan funktionsnedsättning? Det tycker jag man från Socialstyrelsen behöver förtydliga, säger han.

"Prioriteringsriktlinjer väcker frågetecken" Dagens Medicin 2020-04-02
Text: Petra Hedbom, Dagens Medicin