Förslag till modell för horisontell prioriteringinom hälso- och sjukvård

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik intervjuas av Dagens Medicin med anledning av ny rapport från Nationell expertgrupp för horisontella prioriteringar vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Rapporten presenterar en ny modell för horisontella prioriteringar som välkomnas av Anders Castor.

– Det är ett berömvärt försök, för vi saknar rutiner och metoder för hur vi ska göra horisontella prioriteringar. Det jag tycker skiner igenom är just att man kan göra prioriteringarna mer transparenta när man dokumenterar stegen, säger Anders Castor, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs hela artikeln: "Ny modell ska göra vårdens prioriteringar transparenta"
Dagens Medicin 2023-10-30

Läs rapport: Förslag till modell för horisontell prioritering inom hälso- och sjukvård
Rapport 2023:2 i Prioriteringscentrum rapportserie