Prioriteringar i vården

Förslag till modell för horisontell prioritering
inom hälso- och sjukvård

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik intervjuas av Dagens Medicin med anledning av ny rapport från Nationell expertgrupp för horisontella prioriteringar vid  Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.
2023-10-30

Läs mer


Prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården under kris och krig

I en skrivelse till Socialstyrelsen lyfter SLS fram vikten av medicinetisk expertkunskap i arbetet med att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig.
2021-06-18

Läs mer


 Svåra etiska problem kring vaccinationsintyg

Internationellt och nationellt pågår en diskussion om de etiska frågor som vaccinationsintyg väcker.
2021-02-28

Läs mer


Är det dags att se över den etiska plattformen?

Mikael Sandlund, tidigare ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar Vårdanalys rapport: ”Styra mot horisonten – om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar”
I dessa Corona-tider väntar man sig nästan att allt som publiceras ska handla om pandemin eller vara initierat som svar på pandemin. Men så är det inte med denna rapport, även om självfallet prioriteringsfrågorna ställts i blixtbelysning till följd av Covid-19.
2020-06-16

Läs mer


Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation

Magnus Tisell, docent i neurokirurgi och bland annat ledamot i SLS delegation för medicinsk etik samt vice ordförande i Svensk neurokirurgisk förening är medförfattare till artikeln "Ethical triage during the COVID-19 pandemic: a toolkit for neurosurgical resource allocation" (publicerad den 24 april 2020 i Acta Neurochirurgica). Artikeln diskuterar ett ramverk som bygger på fyra principer; prioritera det värsta, maximera fördelarna, behandla patienter lika och främja instrumentellt värde. Dessutom diskuteras ålder och komorbiditet i triage samt belyser några principer som kan verka intuitiva men inte bör utgöra en grund för triage.
2020-05-14

Läs mer


Smer efterlyser etiskt ramverk som vägledning för beslutsfattare vid pandemi

Sverige saknar - till skillnad från flera andra länder - ett etiskt ramverk för beslut vid pandemier. Detta påpekar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport och presenterar en handfull etiska värden och principer som föreslås ligga till grund för ett sådant ramverk.
2020-05-14

Läs mer


"Risken för etisk glidning är en realitet"

Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården, skriver Svenska Läkaresällskapet i en slutreplik på SVD debatt.
2020-04-23

Läs mer


SLS kommenterar Socialstyrelsens plan för hantering av ”vårdskulden”

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19. Socialstyrelsen presenterade förra veckan en plan för arbetet. Planen har tagits fram i nära samverkan med SKR och regionerna.
2020-09-23

Läs mer


Nytt beslutsstöd för prioriteringar av rutinsjukvård

Mikael Sandlund, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård under covid-19-pandemin.
2020-04-21

Läs mer


”Oroväckande etisk glidning i coronatider”

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet på SVD debatt.
2020-04-19

Läs mer


Nationella principer för prioritering inom intensivvård

Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".
2020-04-02

Läs mer


Prioriteringsriktlinjer väcker frågetecken

De nationella dokument som ska ge vården stöd att prioritera om antalet intensivvårdsplatser inte räcker till väcker både uppskattning och frågor bland läkare. Mikael Sandlund kommenterar i Dagens Medicin.
2020-04-02

Läs mer


Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts

Definitioner i Socialstyrelsens nya principer för prioritering av intensivvård vid extraordinära förhållanden står i skarp kontrast till principer i prioriteringsplattformen.
2020-03-27

Läs mer


"Viktigt att prioriteringar i vården görs öppet och transparent"

Mikael Sandlund, ordförande SLS delegation för medicinsk etik (DME) och Ingemar Engström, tidigare ordförande DME i debattreplik till Torbjörn Tännsjös debattartikel "Vi bör rädda de unga om vården inte kan klara alla”
2020-03-30

Läs mer