Tillsätt en parlamentarisk utredning om läkarassisterad dödshjälp

Med anledning av Staffan Bergströms handlande, när han hjälpte en svårt sjuk man att dö, så yrkar nu IVO på att Hälso- och sjukvårdsnämnden drar tillbaka hans läkarlegitimation.

Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och andra debattörer intervjuades i Dagens Medicin (2021-03-22) med anledning av IVOs yrkande i fallet.

Mikael Sandlund säger att IVOs beslut var väntat. Samtidigt säger han att  det i beslutet saknas det större resonemanget kring frågan om läkarassisterad dödshjälp och lyfter att SLS anser att läkare i Sverige måste få klart för sig vad som egentligen gäller i frågan och att en parlamentarisk utredning, där läkarprofessionen inkluderas, bör tillsättas.

"Åsikterna går isär om Staffan Bergströms agerande" Dagens Medicin 2021-03-21