Assisterat döende en fråga för medborgarna

Vår nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll i frågan om assisterat döende. Vi konstaterar att detta först och främst är en medborgarfråga, skriver Stefan Lindgren och Mikael Sandlund, Svenska Läkaresällskapet.

Assisterat döende – självvalt livsslut – läkarassisterat självmord – påskyndad död – dödshjälp. Valet av terminologi hänger ihop med vilken inställning till frågan som man har. Frågan handlar om sjukvården på en döende patients begäran i vissa fall ska ge sådan hjälp att döendet påskyndas.

Ingemar Engström, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, skriver på SvD Debatt den 27 januari att läkarkåren borde sluta med att aktivt idka motstånd mot att den som är oåterkalleligt sjuk ska få en möjlighet att med hjälp av mediciner själv välja tidpunkt för sin död.

Svenska Läkaresällskapets nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll. Vi konstaterar, i likhet med Engström, att detta först och främst är en medborgarfråga, även om läkarkåren är en viktig part eftersom det bland annat handlar om läkares medverkan. Det är också, menar vi, de förtroendevalda som bör ta ställning till om frågan om assisterat döende är mogen att bli föremål för en statlig utredning.

Till Svenska Läkaresällskapet replik: ”Assisterat döende en fråga för medborgarna” SVD Debatt 2017-02-01