Läkarassisterat döende/dödshjälp


SLS och SLF uppmanar Smer att fördjupa utredning om läkarassisterat döende

SLS och SLF har gemensamt skickat in en skrivelse till Smer (Statens medicin-etiska råd) där organisationerna ber Smer att fördjupa det faktaunderlag som behövs för att på ett konstruktivt sätt kunna diskutera om läkarassisterat döende bör eller inte bör finnas i Sverige.
2022-05-20

Läs mer


SLF och SLS uppmanar Smer att komplettera utredning om dödshjälp

Torsten Mossberg från Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och Mikael Sandlund från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har enats om att tillskriva Statens medicinsk-etiska råd (Smer) för en kompletterande utredning om dödshjälp.
2022-04-08

Läs mer


Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Mikael Sandlund och Ingemar Engström, nuvarande respektive tidigare ordförande i SLS etikdelegation bemöter Torsten Mossbergs uttalanden om assisterat döende i SVT Nyheter.
2022-01-24

Läs mer


Läkares attityder till läkarassisterat suicid

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har som organisation inget samlat ställningstagande till ett eventuellt införande av assisterat döende i Sverige, men tycker att frågan bör diskuteras brett och öppet. SLS anser att frågan både är en viktig fråga för professionen, och en samhällsfråga som bör utredas parlamentariskt.
2021-07-05
Läs mer


Tillsätt en parlamentarisk utredning om läkarassisterad dödshjälp

Med anledning av Staffan Bergströms handlande, när han hjälpte en svårt sjuk man att dö, så yrkar nu IVO på att Hälso- och sjukvårdsnämnden drar tillbaka hans läkarlegitimation.
2021-03-22

Läs mer


Svenska läkares attityder till läkarassisterat döende/dödshjälp

En enkätundersökning skickades ut tunder vecka 45 och 46 2020 till ett randomiserat urval av svenska läkare verksamma inom några relevanta kliniska specialiteter. Skälet till att den skickas ut postalt och inte digitalt är för att undersökningen är en upprepning av en mycket likartad studie som gjordes för ett tiotal år sedan, och poängen är att hålla metodiken så likartad som möjligt för att kunna jämföra resultaten. Vi uppmanar alla som fått enkäten att besvara den.
2020-11-04

Läs mer


Assisterat döende splittrar läkarkåren: "En laddad fråga"

Mikael Sandlund, tidigare ordförande i SLS etikdelegation om dödshjälp i Dagens Nyheter: Det är inte bara en fråga för professionen utan kräver ett samhälleligt ställningstagande. Ur en medicinsk-etisk synpunkt är frågan om assisterat döende mer komplicerad än att kategoriskt säga att läkare ”alltid ska, och aldrig får” i de här sammanhangen.
2020-07-15

Läs mer


Assisterat döende en fråga för medborgarna

Vår nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll i frågan om assisterat döende. Vi konstaterar att detta först och främst är en medborgarfråga, skriver Stefan Lindgren och Mikael Sandlund, Svenska Läkaresällskapet.
2017-02-01

Läs mer


Dödshjälp och etiska aspekter

Följ debatten på hemsidan för SMER (Statens medicin etiska råd) där länkar till artiklar om dödshjälp som publicerats fr o m januari 2022 (ej fullständig sammanställning) samlas. Smer ansvarar inte för innehållet i länkarna.

Läs mer