Anmälningsplikt i vården


Anmälningsplikt i sjukvården innebär stora hälsorisker

Trots massiv kritik väljer regeringen att gå vidare med utredning om att införa anmälningsplikt i vården.
2023-09-01

Läs mer


Förslag i Tidöavtalet krockar med etiska riktlinjer

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar förslag i Tidöavtalet som strider mot människovärdesprincipen och allas rätt till vård.
2022-11-08

Läs mer