Regeringen tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera år och har efterlyst en oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning. Ordförande Mikael Sandlund, kommenterar nyheten om att regeringen nu tillsätter en utredning.

Svenska Dagbladet rapporterar om att regeringen nu tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det efter påtryckningar av bland andra Svenska Läkaresällskapet (SLS), och Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som tidigare ställt krav på en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Rättsmedicinalverket kommer att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den kritiserade metoden fram tills att utredningen är klar.

– Det är positivt att regeringen lyssnat till den massiva kritik som riktats mot Rättsmedicinalverkets metoder för åldersbedömningar och nu agerar, men det brådskar, säger Mikael Sandlund ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. Det är av största vikt att utredningen snabbt kan påbörja sitt arbete och att internationell expertis inkluderas och Svenska Läkaresällskapet har varit tydliga med att vi är redo att bistå med nationell expertis.

SLS delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera år