Finns kritiska röster i expertgruppen som ska granska metoden för medicinska åldersbedömningar?

Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar nyheten om att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson utsett en expertgrupp som ska stödja den oberoende granskningen av Rättsmedicinalverkets metod för medicinska åldersbedömningar.

Läkartidningen rapporterade tidigare i veckan  att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) nu har utsett en expertgrupp som ska stödja den oberoende granskningen av Rättsmedicinalverkets metod för medicinska åldersbedömningar.

I gruppen ingår Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket, Ola Nilsson, barnläkare och professor vid Örebro universitet, Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, Elizabeth Åhsberg, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Åsa Evrensel, verksamhetsexpert på Migrationsverket samt Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen. I gruppen ingår dessutom Mia Eklöf, departementssekreterare, samt ämnesråden Lars Andersson och Anki Fritzsche.

– Svenska Läkaresällskapet (SLS) har aktivt arbetat för att öppna upp diskussionen och granskningen av metoden, då det finns en rad frågetecken runt precision och tillförlitlighet, vilket bland andra Fredrik Tamsen framhållit, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. Vi observerar att de förordnade experterna i utredningen delvis är de personer som styvnackat försvarat det kontroversiella metodvalet för medicinska åldersbedömningar. Detta talar för att vi får hålla ett öppet öga mot vad utredningen presterar i form av oberoende vetenskaplig granskning, avslutar Mikael Sandlund.

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen. Fredrik medverkade i seminariet ”När läkaretiken sätts på prov” där han delade med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn

 Se inspelning