Medicinska åldersbedömningar


Utredning om medicinska åldersbedömningar stoppas av regeringen

Beslutet att lägga ned utredningen kommenteras av SLS delegation för medicinsk etik. Besvikelsen är stor och konsekvenserna oroar.
2023-01-12

Läs mer


Medicinska åldersbedömningar i RMV:s regi – läkares professionalitet och yrkesetik utmanades

SLS anser att en myndighet som RMV bör åläggas ökad transparens, och en starkare professionell och vetenskaplig insyn, som kan borga för att läkares yrkesetik inte spelas över av andra hänsyn.
2022-03-11

Läs mer


Finns kritiska röster i expertgruppen som ska granska metoden för medicinska åldersbedömningar?

Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar nyheten om att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson utsett en expertgrupp som ska stödja den oberoende granskningen av Rättsmedicinalverkets metod för medicinska åldersbedömningar.
2020-10-08

Läs mer

”Finns flera stora frågetecken kring den här utredningen"

Utredningen av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen ska vara färdig 2024. Tidsaspekten får nu kritik från Svenska Läkaresällskapet som också lyfter fram problem med expertgruppens sammansättning. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik intervjuad i Sjukhusläkaren.
2020-10-14

Läs mer


Medicinska åldersbedömningar under lupp

Regeringen har nu äntligen tillsatt en utredning om de kritiserade metoderna för medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Att så skulle ske beslutades för mer än ett år sedan.
2020-06-12

Läs mer


Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar

Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena. Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar.
2019-09-26

Läs mer


Regeringen tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar 

Svenska Dagbladet rapporterar om att regeringen nu tillsätter en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det efter påtryckningar av bland andra Svenska Läkaresällskapet (SLS), och Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som tidigare ställt krav på en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Rättsmedicinalverket kommer att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den kritiserade metoden fram tills att utredningen är klar.
2019-04-11

Läs mer


SLS skrivelse till Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning 

SLS tillskriver generaldirektören för Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning och erfarenheter. Denna granskning ska syfta till att vid behov ge råd om behövliga förändringar i nuvarande praxis. SLS erbjuder sig att efter förfrågan biträda med nationell expertis.
2018-12-12

Läs mer


Möte med Rättsmedicinalverket

Den 27 november 2018 träffade SLS ordförande Britt Skogseid, Ingemar Thiblin, representant för Svensk förening för rättsmedicin samt Etikdelegationens ordförande Mikael Sandlund och sekreterare Agneta Davidsson Ohlson Rättsmedicinalverket företrätt av GD Lars Werkström, projektledare Ann Lemne, metodansvarig Carl Johan Wingren, rättsläkare Petra Almqvist och avdelningschef Elias Palm för att diskutera åldersbedömningar i asylärenden.
2018-11-27

Läs mer


Åldersbedömning av asylsökande

Svenska Läkaresällskapet framhöll i november 2015 i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör som sin bedömning att det tills vidare inte var medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbestämning i asylärenden med oprecisa metoder, och att frågekomplexet borde utredas och analyseras ur både etiska och medicinska aspekter.
2016-10-06

Läs mer


 
Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Svenska Läkaresällskapet uppmanar Socialstyrelsen och Regeringen att skyndsamt se över situationen och föreskrifterna kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dagens medicinska metoder är för oprecisa och inte förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.
2015-11-25

Läs mer