Medicinsk-etiska frågor

Delegationen för medicinsk etik arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi medicinsk-etiska frågor som delegationen arbetar med. Ta del av kommentarer, uttalanden och debattinlägg.


AI och precisionsmedicin

Följ debatten om AI och precisionsmedicin.


Anmälningsplikt i vården

Följ debatten om förslag om anmälningsplikt i hälso- och sjukvården.


Läkarassisterat döende/dödshjälp

Följ debatten om läkarassisterat döende.


Patientens autonomi

Följ debatten om patientens autonomi.


Prioriteringar i sjukvården

Följ debatten om prioriteringar i hälso- och sjukvården.


Privata sjukvårdsförsäkringar

Följ debatten om privata sjukvårdsförsäkringar.


Medicinska åldersbedömningar

Följ debatten om medicinska åldersbedömningar.


Rätt till vård på lika villkor

Följ debatten om rätt till vård på lika villkor.


Tolkrestriktioner i vården

Följ debatten om förslag om tolkresktiktioner i hälso- och sjukvården.


Vård efter behov

Följ debatten om vård efter behov.