Hippokratespristagare 2023

SLS belönar allmänläkaren Per Melander med årets Hippokratespris för hans etiska förhållningssätt med patienten i centrum.

Per Melander är allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg och belönas för sitt enträgna arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på SÄBO (särskilt boende för äldre) och i hemsjukvården, före,  under samt efter covid-pandemin.

– Per Melander belönas med Hippokratespriset för sin förmåga att alltid sätta patienten i centrum. Han är ett föredöme vad gäller att se till att de svåra samtalen med patienter sker i tid, och med stor respekt för situationen, patienten och anhöriga. Både på vårdcentralen och som chefläkare har han ökat medvetenheten om svårigheter och möjligheter när det gäller vård av multisjuka sköra äldre och vikten av att dessa patienter prioriteras, säger Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

– Jag är djupt rörd, hedrad och tacksam för Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris. Det ger kraft i ett arbete som kan vara svårt att mäta i siffror och det sätter fokus på ett område som jag verkligen brinner för. Som läkare gör man ständigt etiska överväganden, många gånger kanske utan att man tänker på det. Det är viktigt att hålla den diskussionen levande, i teamet, med kollegor och i handledningssituationer, men även i våra samtal med patienter och anhöriga. Att arbeta med sköra äldre patienter som ofta har nedsatt autonomi innebär många etiska ställningstaganden och en förutsättning är att man ger det arbetet tid och att man inkluderar patienter och anhöriga, säger Per Melander.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver.

Om Hippokratespriset
Hippokratespriset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.