Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer vid HLR 

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp gör sjukvårdspersonal i regel allt för att få igång hjärtat igen genom hjärt- och lungräddning (HLR). Ibland kan det dock vara mer etiskt försvarbart att avstå från HLR och låta döendet ha sin gång. Nu presenterar Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet etiska riktlinjer för när HLR ej bör utföras.
(2013-05-20)

Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta
livsuppehållande behandling
(2018-04-10)

Patienters medverkan i klinisk undervisning
(2016-04-08)

Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede 
(2010-08-24)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.