Etikdagen 2022 - Utmaningar vid kris, krig och katastrof

Svenska Läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds gemensamma etikdag 2022 ägde rum den 24 november på SLS.

Etikdagen 2022 handlade om utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Under dagen fick vi ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare belystes begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Slutligen diskuterades varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

Ta del av inspelningen här


PROGRAM

Moderatorer: Torsten Mossberg och Anders Castor

09.30–10.00 Kaffe och smörgås i Läsrummet, utanför Karolina Widerströmsalen

10.00–10.10 Inledning
Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och Anders Castor, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

10.10–10.35 Prioritering av resurser utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av katastrofer och krig – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna
Anders Berg, enhetschef Socialstyrelsen.

10.35–11.00 Vård som inte kan anstå, det rättsliga begreppet
Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt, Malmö.

11.00–11.25 Vård som inte kan anstå
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, föreståndare för Prioriteringscentrum, Linköping.

 11.25–12.00 Diskussion

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.15 Vad gör generalläkaren? Krigssjukvård, samverkan och etiska aspekter.
Ewa Axelsson, jur. dr medicinsk rätt och ställföreträdande chef för försvarets generalläkaravdelning och Joel Fries, sektionschef på Generalläkarens planeringssektion.

13.15–13.45 Syrien vs Ukraina, varför är det sådan skillnad på hur vi välkomnar människor? Hur förhåller vi oss till varandra? Vi tenderar att lättare kunna välkomna människor som är närmare oss värderingsmässigt, varför är det så? Går det att göra något åt detta fenomen?
Bi Puranen, samhällsvetare och generalsekreterare vid World Values Survey.

13.45–14.00 Kaffe

14.00–14.30 Ett principbaserat rättighetssystem för skyddsbehov - vad betyder det?
Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, Lund.

14.30–15.00 Diskussion

15.00 Slut


KONTAKTPERSON: LIlian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se