Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Svenska Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag ägde rum på måndagen den 29 november 2021 på zoom.

Anmälda deltagare har möjlighet att ta de av inspelningen från Etikdagen 2021 i tre månader framöver.

Program

Under dagen kommer vi att ta upp statens och regionernas roll vad gäller planering och målsättningar under pandemin. Vi kommer också att diskutera och problematisera kring debattklimatet, pandemins effekter på över- och underdiagnostik i primärvården, pandemiberedskap i organisatorisk belysning, horisontella prioriteringar och hur det är att arbeta i det oförutsedda. Dagen avslutas med en diskussion utifrån frågan: Hur väl förberedda är vi inför nästa pandemi/katastrof?

10.00 Välkomna - Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, och Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

10.10 Planering och målsättningar före och under pandemin, statens och regionernas roll, Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

10.40 Debattklimat och information under pandemin, Mathias Cederholm, historiker, Lund

11.10 Paus

11.20 Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning, Erica Falkenström, forskare i organisationsetik på hälso- och sjukvårdens område, Institutet för framtidsstudier

12.00 Lunchpaus

13.00 Pandemins effekter på över- och underdiagnostik i primärvården, Josabeth Hultberg, allmänläkare, Svensk förening för allmänmedicins Råd för hållbar diagnostik och behandling

13.40 Prioriteringar – Horisontella prioriteringar under och efter pandemin, Lars Sandman, professor, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

14.20 Paus

14.50 Att arbeta i det oförutsedda – etisk stress och etiska utmaningar vid katastrofer, Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin, och Martina Gustavsson, doktorand i katastrofmedicin, båda Karolinska Institutet, Stockholm

15.30 – 16.00 Diskussion och avslutning. Hur förberedda är vi inför nästa pandemi/katastrof?

Medverkande

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Mathias Cederholm, historiker, Lund, Erica Falkenström, forskare i organisationsetik, Institutet för framtidsstudier, Josabeth Hultberg, allmänläkare, Svensk förening för allmänmedicins Råd för hållbar diagnostik och behandling, Lars Sandman, professor, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin Karolinska Institutet och Martina Gustavsson, doktorand i katastrofmedicin, Karolinska Institutet.

Moderatorer

Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

KONTAKTPERSON: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se